MRF och Persona kan nu presentera utbildning i kompetensbaserad rekrytering. Utbildningen hålls av Rebecka Zimdahl, leg psykolog och partner på Persona. Rebecka har 10 års erfarenhet av arbete med second opinion vid rekrytering och ledarskapscoaching inom bilbranschen. I april kör vi två olika utbildningar, en för rekrytering av medarbetare generellt och en för rekrytering av chefer.

Datum:

10 apr

Tid:

9.30 - 16.30

Plats:

MRF, Karlavägen 14, Stockholm

Organisatör:

MRF i samarbete med Persona

Kontaktinfo:

Kiki Öiangen, kiki@mrf.se, 08-701 63 27


Mer info:

Att rekrytera rätt chefer är väsentligt inte bara för verksamhetens ekonomiska resultat utan även för företagets varumärke och attraktionskraft. Den nya generationens arbetstagare förväntar sig chefer som ger kontinuerlig feedback och stödjer deras personliga utveckling.

Persona erbjuder sin populära utbildning i Kompetensbaserad rekrytering, den metod som visat sig ha högst prognosvärde vid rekrytering. Genom ett interaktivt upplägg med korta teoriavsnitt, praktiska moment och tillhörande diskussionsövningar, får du lära dig:

  • Hur man tar fram en bra kravprofil vid en chefsrekrytering
  • Vad är en bra chef? Resultat från forskning och undersökningar
  • Frågetekniker för att få fram och bedöma relevant information i en intervju
  • Personlighetsteori och personbedömning
  • Subjektivitet och påverkansfaktorer vid rekryteringar- vanliga fallgropar

Vi använder skådespelare och forumteater för praktisk träning och feedback – för att du ska bli vassare på rekrytering även i praktiken.

 

Boka här

Kalendarium

23 maj

Billackering & lackmaterial

Falun - Utbildning
27 maj

Billackering & lackmaterial

Göteborg - Utbildning
28 maj

Billackering & lackmaterial

Lund - Utbildning
29 maj

Billackering & lackmaterial

Växjö - Utbildning
Visa alla