MRF och Persona kan nu presentera utbildning i kompetensbaserad rekrytering. Utbildningen hålls av Rebecka Zimdahl, leg psykolog och partner på Persona. Rebecka har 10 års erfarenhet av arbete med second opinion vid rekrytering och ledarskapscoaching inom bilbranschen. I april kör vi två olika utbildningar, en för rekrytering av medarbetare generellt och en för rekrytering av chefer.

Datum:

9 apr

Tid:

9.30 - 16.30

Plats:

MRF, Karlavägen 14, Stockholm

Organisatör:

MRF i samarbete med Persona

Kontaktinfo:

Kiki Öiangen, kiki@mrf.se, 08-701 63 27


Mer info:

Persona erbjuder sin populära utbildning i Kompetensbaserad rekrytering, den metod som visat sig ha högst prognosvärde vid rekrytering. Grunderna i metoden ger oss också ett verktyg för att utveckla medarbetaren. Genom ett interaktivt upplägg med korta teoriavsnitt, praktiska moment och tillhörande diskussionsövningar får du lära dig:

  • Hur man tar fram en bra kravprofil – grunden för en lyckad rekrytering
  • Hur attraherar man den nya generationens arbetstagare? Vad värdesätter de i ett arbete?
  • Frågetekniker för att få fram och bedöma relevant information i en intervju
  • Personlighetsteori och personbedömning
  • Subjektivitet och påverkansfaktorer vid rekryteringar- vanliga fallgropar
  • Introduktion till hur man kan utveckla personer som saknar rätt kompetens, attityder eller beteenden

 

Boka här

Kalendarium

11 sep

Elmia -Husvagn Husbil

Mässa
15 okt

Equip Auto, Paris

Mässa
28 okt

Bilens dag!

Event
7 Nov

BegBil-19

Event
Visa alla