Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar januari månads nybilsregistreringar.

För personbilar innebar årets första månad en minskad registrering från föregående års 22 980 bilar till 20 478, vilket är en nedgång med nästan 11 procent. Årets prognos relaterat till förra årets utfall pekar på att marknaden kommer att sjunka med drygt 5 procent, och därmed innebär januari månads siffror en ännu kraftigare nedgång som pekar mot en svagare marknad än prognostiserat.
Den svagare ordertakt vi sett under hösten har fortsatt in i januari och den är för stunden absolut inte i fas med den takt som krävs för att prognosen på 335 000 bilar ska nås, men det är långt kvar på året så mycket hinner hända. Vi behöver vara observanta på hur ordertecknandet utvecklar sig under februari, det kan vara en viktig parameter för att känna trenden för bilåret 2019.

Lätta transportbilar som får jämföra sina siffror med rekordåret 2018, som inleddes med ett extremt bra första halvår, tappar från 3 690 bilar till 2 762 under januari. Det är en nedgång på 25 procent och om man tar in även ordertakten i beaktande, så ser man tydliga tecken på att det kommer att bli ett betydligt tuffare 2019, och om prognosen 50 000 bilar ska nås behöver nivåerna lyfta från det vi ser nu. En liten fundering är hur våra kunder på lätta lastbilar kommer att påverkas av de höjda malus-skatterna, det kanske bromsar in marknaden mer än vi förväntat oss?

Tunga lastbilar med 410 nya fordon mot 450 föregående år rullar på i den takt man kan förvänta sig. Det känns som marknaden är långsiktigt stabil och inga mörka moln, som säger något annat, syns i sikte. Den marginella nedgång som året startar med ligger helt i linje med vad man kan förvänta sig, och även i linje med den prognos på 5 700 fordon som är lagd för 2019.

Se statistiken för januari 2019 >>>

Lars Lieberg
bilhandelsansvarig MRF
Tel 08-701 63 22
Skicka ett mejl till Lars

Bilhandel

Begagnatmarknaden – mars 2019

Anders Holmqvist, bilbranschkonsult, kommenterar utvecklingen på marknaden för begagnade bilar.

Läs mer

Kom ihåg nya varudeklarationen

Konsumentverket, KOV och MRF har träffat en ny överenskommelse gällande varudeklaration, VDN, för begagnad personbil som...

Läs mer

Ny bilhandelsansvarig på MRF

MRF får ny bilhandelsansvarig. Klaus Silvenius tillträder tjänsten i juni 2019.

Läs mer
Visa alla