GA-enkäten, den digitala undersökningen, är nu ute hos samtliga återförsäljare av tunga fordon och till de som säljer personbilar.

GA-enkäten kommer att vara öppen och möjlig att svara på till och med den 18 februari 2019 och om du svarar postalt behöver den postas senast den 14 februari 2019.

I år kör vi 100% digitalt på den Tunga sidan. Alltså inget postalt alls och vi har fått bra hjälp av återförsäljarföreningarna med att uppdatera mejladresser till enkätmottagarna så det känns bra, säger Lars Lieberg bilhandelsansvarig på MRF och ansvarig för MRFs GA-enkäter.

Målsättningen är att vi ska lyckas lika bra med mejlregistren för personbilar nästa år och därmed bli helt digitala men eftersom vi inte nådde fram hela vägen i år så går den både postalt och digitalt den här gången.

Inför årets GA-enkäten har en arbetsgrupp bestående av Lars Lieberg och fyra åff-representanter gjort vissa uppdateringar av frågorna och inom några områden ges även möjlighet till öppna svar om man vill precisera sitt omdöme.


GA-enkätens utfall kommer att presenteras den 10 maj efter det att återförsäljarföreningarna och generalagenterna haft chansen att kommentera sina respektive utfall.


Lars Lieberg
bilhandelsansvarig MRF
Tel 08-701 63 14
Skicka ett mejl till Lars

Bilhandel

Årets stämmor med Maria Börjesson & Troed Troedson

Årets stämmoarrangemang äger rum 24-25 april. Denna gång på Sigtunastiftelsen i Sigtuna. Kallelsen till MRFs stämma...

Läs mer

Boka dig på MRFs juridikkurser

MRFs förbundsjurist David Norrbohm utbildar i verkstads- och bilhandelsjuridik. Är du eller ditt företag också intresserad...

Läs mer

149 skäl att vara medlem i MRF

En uppdaterad version! Vi har även till detta år gjort en sammanställning av vår verksamhet där...

Läs mer
Visa alla