Skatteverket arbetar mot osund konkurrens i bland annat motorbranschen, i år med särskilt fokus på den grå delen av marknaden.

Flera åtgärder genomförs mot fusk med identiteter som kopplas till företagsbedrägerier och välfärdsbrottslighet. Handeln med kryptovalutor granskas närmare liksom branschen för influencers. Detta meddelade Skatteverket i samband med en pressträff om årets kontroller.

– Det är viktigt att Skatteverket upptäcker fel och motverkar fusk. Vår kontroll ska vara legitim och trovärdig och bidra till att vi uppfyller vårt uppdrag, sade Katrin Westling Palm, generaldirektör för Skatteverket på pressträffen.

Skatteverket deltar i myndighetssamverkan mot osund konkurrens. Under 2019 utvidgas ett operativt samarbete med sju andra myndigheter mot svartarbete, arbetsmiljöfusk och exploatering av arbetskraft. I år fortsätter granskningen av byggsektorn och andra branscher där risken för svartarbete är stor, såsom bilverkstäder, restauranger och skönhetsbranschen.

– Från MRFs sida välkomnar vi en fortsatt granskning av bilverkstäder och andra bilserviceföretag som skaffar sig konkurrensfördelar genom att bryta mot lagar och regler, säger MRFs servicemarknadsansvarige, Joachim Due-Boje, i en kommentar till Skatteverkets presentation av årets kontroller.

Joachim berättar att MRF arbetar med myndighetskontakter; som med Skatteverket, Arbetsmiljöverket , lokala miljö- och hälsoskyddsförvaltningar med flera, för att motverka osund konkurrens.

– Den svarta eller grå sektorn finns över hela landet, men framför allt i storstäderna där den sätter både konkurrens och konsumentskydd ur spel. Arbetet med bland annat Godkänd Bilverkstad är en viktig del i arbetet med att skapa en sund motorbransch, säger han och tillägger att MRF sedan tidigare välkomnat myndighetsinsatser under hösten för att motverka osund konkurrens i Syd- och Västsverige.

Bilverkstad

Krigsplacerad verkstad

Sveriges militära och civila krishanteringsförmåga ska förstärkas efter förändrad hotbild mot det svenska samhället. Som en...

Läs mer

Fondpengar till gymnasium i Värmland

Tre gymnasieskolor från fordonsprogrammet i Värmland har tilldelats bidrag från MRF-fonder. Skolorna är Årjängs gymnasieskola, Nobelgymnasiet...

Läs mer

Godkänd Bilverkstad vävs in i andra kvalitetskrav

Styrgruppen för Godkänd Bilverkstad, GBV, har mött representanter från återförsäljarföreningarna, ÅFF, för information och diskussion kring...

Läs mer
Visa alla