Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar februari månads nybilsregistreringar.

Antalet registrerade personbilar i februari sjönk från föregående års 27 211 bilar till 23 146 i år. Det är en nedgång med 15 procent, vilket gör att den ackumulerade nedgången av personbilsregistreringar i år nu är 13 procent. Sätter man det i perspektiv och ser några år tillbaka är årets inledning jämförbar eller nästan exakt lika med 2015 års registreringstakt (det skiljer endast 519 bilar) och 2015 var ett år som slutade med en totalmarknad på 345 000 bilar.
Med det vid handen, ser bilåret 2019 fortfarande ut att kunna bli väldigt bra totalt sett, och det verkar som om de stora förändringar som gjordes i samband med bonus malus har upphört eller åtminstone avtagit att ge märkbara effekter på registreringstakten för personbilar.
Prognosen, som är satt till 335 000 bilar, ligger fast.

För transportbilar är nedgången årets två första månader större än förväntat. I februari var skillnaden mot föregående år 613 bilar, vilket innebär en minskning med 16 procent. Den svaga inledningen på 2019 kan jämföras med inledningen år 2014 (differensen är 99 bilar) som slutade med totalt ca 41 900 registrerade transportbilar.
När det gäller transportbilar, tror vi att handeln har drabbats negativt av vissa sviter från bonus malus-omställningen, som i sig gav en extrem topp 2018. Och känslan är att kunderna inte riktigt har ramlat in i sina ordinarie bytesintervaller ännu. Kan det vara så, att bilarna används längre tid än tidigare för att ägarna ska slippa den högre fordonsskatten?
För att prognosen på 50 000 bilar ska hålla, skulle en högre takt redan nu i mars vara ett gott och välbehövligt tecken.

Marknaden för tunga lastbilar har kommenterats en del i medierna den senaste tiden, och då i samband med koldioxid-debatten, där det har konstaterats att 2018 var ett rekordår försäljningsmässigt för tunga lastbilar (och även för transportbilar).
Ett underliggande stort behov av transporter ger en bra och stabil försäljningsnivå och den leder till en jämn registreringstakt, som med månadens nyregistreringar bekräftar att det verkar hålla i sig ett tag till. 457 nya fordon mot 410 föregående år, därmed ligger prognosen 5 700 tunga lastbilar fast.

Se statistiken för februari 2019 >>>

Lars Lieberg
bilhandelsansvarig MRF
Tel 08-701 63 22
Skicka ett mejl till Lars

Bilhandel

Begagnatmarknaden – april 2019

Anders Holmqvist, bilbranschkonsult, kommenterar utvecklingen på marknaden för begagnade bilar.

Läs mer

MRF gör omtag på Cecra

Frågan om SERMI, tillgången till bilens tekniska information avseende motorstyrning, säkerhet och stöldskydd, för icke märkesauktoriserade...

Läs mer

Nyreg april 2019 – Laddbara bilar ökar kraftigt

Anders Holmqvist, t f bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar mars månads nybilsregistreringar;

Läs mer
Visa alla