Frågan om penningtvätt är brännande aktuell inte minst med anledning av misstankarna mot några storbankers vandel åt östeuropeiska affärsmän.

Sedan tidigare anses bilhandel som en möjlig kanal för penningtvätt, där stora summor kontanter kan förekomma, och omfattas därav av EU-lagstiftningen.

MRF har vid ett flertal tillfällen informerat om vilka regler som gäller för bilhandeln och penningtvätt vid kontanthantering. Här finns en gräns på 5000€, som även omfattar sambandstransaktioner om det totala beloppet uppgår till denna summa.

MRFs förbundsjurist David Norrbohm vill påminna om att många bilhandlare även sysslar med finansiella tjänster där regler om penningtvätt gäller från och med första kronan som finansieras. De kan agera kreditgivare på egen hand eller återförsäljer/förmedlar finansiella tjänster från olika kreditinstitut som finansbolag och banker.

Bankföreningen har tillsammans med Finansbolagens Förening tagit fram en broschyr med riktlinjer för de återförsäljare som samarbetar med banker och finansbolag förmedlar finansbolagsprodukter (främst leasing och avbetalning).
Den innehåller bland annat en checklista på de åtgärder som återförsäljaren måste genomföra vid identifiering av kund.

Läs mer här

Bilhandel

Begagnatmarknaden – februari 2019

Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på marknaden för begagnade bilar.

Läs mer

Ökat ansvar om penningtvätt vid bilfinansiering

Frågan om penningtvätt är brännande aktuell inte minst med anledning av misstankarna mot några storbankers vandel...

Läs mer

BegBil-19, 7-8 nov – Save the date!

Tack för alla enkätsvar från er som deltog på BegBil-18! Eftersom över 80% av er inte...

Läs mer
Visa alla