Begagnatmarknaden - februari 2019 - MRF

Begagnatmarknaden – februari 2019

Trenderna från 2018 håller i sig

Försäljningen av begagnade bilar fortsätter att tappa fart på den inhemska marknaden, medan exporten fortsätter att öka. Under årets första två månader har den totala handeln tappat 4,4 % som i reella antal innebär från 89 646 bilar 2018 till 85 723 i år.
Under samma period har exporten ökat med ungefär 50%, vilket betyder att exportvolymen redan gått upp med 6 636 bilar mot de höga antal vi hade under rekordåret 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de siffror vi analyserat, framgår även att den delen av bilhandeln som även representerar något nybilsmärke, tappar mindre mot föregående år än vad övrig handel och försäljning utanför bilhandeln tappar. Hittills har nybilshandlarna tappat 2,7% av sin försäljning, medan övrig handel och icke bilhandel har tappat 5,3 respektive 5,6%.

 

Om man dessutom ser på förändringen av hur begagnatlagren förändrats sedan ett år tillbaka, så är skillnaden i lagerstorlek obefintlig hos övrig bilhandel, medan den delen som även har nybilar, har minskat sina lager med 26%. Med så pass avsevärt färre bilar i lager, och bibehållen volym – om man lägger till exporten – så bör det vara en ganska gynnsam situation att befinna sig i för nybilshandeln, men däremot kan man säkert uppleva bilbrist temporärt.

 

 

 

 

__________
Fotnot:
Vår statistik baserar sig på max 10år begagnade personbilar som säljs till slutkund, privata och företag. Bilar som säljs till bilhandlare och mellan bilhandlare är inte medräknade. Via bilhandeln innebär att bilarna sålts av företag som handlar med bilar oavsett om de är medlemmar hos MRF eller inte. Gällande exporterade bilar har vi ingen uppgift om vare sig säljare eller slutkund. Statistiken är framtagen baserad på material från vroom och exportstatistiken kommer från BIL Sweden.

Öppna filer:
Exporterade bilar 2019-02

Skrotade personbilar 2019-02

Begfil 2019-02, komplett inkl per län, enbart för MRF-medlem: