I maj startar MRF en specialutbildning i lackering och lackmaterial för verkstäder, försäkringsbolag, lack- och verkstadsleverantörer. Kursen är efterlängtad och nödvändig, enligt MRFs lackstyrelse.

– Syftet med utbildningen är att ge en nulägesbild över teknik, material, lacktidlistan, tidverk och praktisk tillämpning av dem, säg att utbildningen tar vid där dataprogram och användarinstruktion tar slut, säger Bengt Öberg, extern konsult och den som tillsammans med konsultkollegan Sten Karlsson och MRFs plats-, lack- och skadeansvarige Jan Olvenmo tagit fram och genomför utbildningen.

– Vi ser en tendens med att det blir väldigt många supportfrågor eftersom man inte vet eller kan, i sig kan det förklaras med mycket ny personal både på verkstäder och försäkringsbolag. Dessutom har det hänt en hel del inom lackering och material sedan lackstudien gjordes 2009-2010 och som togs i bruk 2013, fortsätter Bengt.

Sten Karlsson svarar för utbildningens specialistkunskaper inom lackeringsteknik och material. Speciellt vill han visa på konsekvenser av nya lacker och kulörer, pigment, i kombination med bilars konstruktion och materialval.

– Framför allt vill vi visa på behovet av att lackera meryta för att kunna utföra ett kvalitetssäkrat arbete. Att som många försäkringsbolag kräva kant i kant funkar inte med nya färger, pigment och kulörer. När inte verkstaden får utföra arbetet professionellt drabbas kunden, försäkringstagaren, som blir missnöjd, säger Sten Karlsson.

MRFs Jan Olvenmo säger att det finns en skriande behov och det är viktigt att lackverkstäderna ges rätt förutsättningar för att genomföra ett fackmässigt och kvalitetssäkrat arbete samt att de får ersättning för det.

– Till sist handlar det om kunden som riskeras att drabbas på grund av okunskap. Med MRFs utbildning vill vi ändra på det, öka kunskapen både hos verkstäderna och försäkringsbolagen, avslutar Jan.


Boka utbildning här

Plåt och lack

MRF-kurs i lackteknik, tidssättning och material

I maj startar MRF en specialutbildning i lackering och lackmaterial för verkstäder, försäkringsbolag, lack- och verkstadsleverantörer....

Läs mer

Arbetsmiljöverket och riskanalys

Att Arbetsmiljöverket, AV, är ute och gör inspektioner gällande arbetsmiljö på många olika platser i landet...

Läs mer

MRF Kalkyl igång

Nu är nya MRF kalkyl lanserad!

Läs mer
Visa alla