Kom ihåg nya varudeklarationen

Konsumentverket och MRF har träffat en ny överenskommelse gällande varudeklaration, VDN, för begagnad personbil som säljs till konsument. Den nya varudeklarationen trädde i kraft 1 november 2018.

För MRF-företagen finns sedan länge kravet om att lämna en VDN i medlemsförbindelsen. Varudeklarationen är ett utmärkt verktyg för att på ett transparent sätt informera kunden om bilens skick. Frånvaro av VDN kan utgöra ett brott mot marknadsföringslagen eftersom det strider mot god branschsed.Den stora förändringen är att den nu skall användas på alla bilar, d v s även de som kostar under 30 000 kr. Orsaken till detta är både för att skydda kunden men även bilhandlaren. Dels är det så att det alltid funnits ett minimikrav i konsumentköplagen att en bil måste säljas trafiksäker (vilket då måste kontrolleras) om inte bilen säljs som reparationsobjekt, säger David Norrbohm, jurist på MRF. Möjligheten att sälja en bil som reparationsobjekt har i och för sig funnits tidigare, men praxis i ARN har på senare tid visat att en sådan generell friskrivning även bör innehålla vilka specifika fel det handlar om och att det särskilt bör framgå om bilen bedöms som trafikfarlig. Den nya varudeklarationen innehåller en särskild röd ruta för reparationsobjekt och baksidan innehåller även närmare beskrivningar vad ett köprättsligt fel egentligen är på en begagnad bil, fortsätter David Norrbohm.


Ändringarna i nya VDN

Framsidan jämförd med 2011-versionen som ligger på KOVs hemsida
Gällande fakta om bilen
•  Utökade drivmedelsvarianter
•  Fler uppgifter om första registreringsdatum
•  Markeringsruta för om den varit registrerad tidigare i annat land
•  Även första registreringsdatum i annat land ska anges om det finns

Gällande bilens kondition
•  Utökat antal bedömningsområden. Från 12 till 18 i nya versionen

Gällande kontroll av bilens säkerhet
•  Ny ruta (12) där senaste besiktning används som underlag för bock i rutan på VDN

Ny ruta med förtydligande vid försäljning av Reparations/Renoveringsobjekt.

Baksidan, det finstilta
• En hel del ändringar av formuleringar som syftar till att öka förståelse och förväntningar på att äldre bilar har mer slitage vilket är att anse som normalt för bilen och därmed ej kan reklameras.

•  Uppdateringar i layout och form

Läs om ändringarna i nya VDN här

Nya VDN finns via två olika tjänster – välj själv

 

MRF Online – digital plattform för alla våra avtal/villkor

MRF Online är ett företagsabonnemang som kan ha obegränsat antal användare på ditt företag. Om ditt företag har MRF Online men saknar inloggningen kontakta oss.
Vill du teckna abonnemang beställ via webshopen eller kontakta oss.
Exempel på avtal och blanketter i MRF Online är: varudeklaration, leveransvillkor personbilar, MRFs reparationsvillkor, GDPR-blanketter, provkörningsavtal, korttidsuthyrning med flera.

Läs mer om MRF Online här

Nya MRF Begtest – begagnattest för inbytesaffären

I MRF Begtest skapar du test, testprotokoll och varudeklaration. MRF Begtest är ett företagsabonnemang som är kopplat till företagets olika driftställen. Systemet är utvecklat av MRF och Bilvision i samarbete. Kontakta oss om du önskar ansluta dig.

Läs mer om MRF Begtest här


Kontakta oss

forlaget@mrf.se
08-701 63 90

Dela via mail

Bilhandel

Coronaenkät – viktig del i lobbyarbete

Ett första utkast till rapport föreligger av den europeiska bilhandels- och verkstadskonstellationen AECDRs kartläggning över ”coronaeffekter...

Läs mer

Årets BegBil – 19-20 november

Årets begagnatkonferens BegBil-2020 arrangeras 19-20 november, 9-11.30 båda dagarna. I år kör vi ett digitalt beg-event...

Läs mer

Begagnatmarknaden – augusti 2020

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar augustis begagnathandel.

Läs mer
Visa alla