24 april har MRF sin ordinarie förbundsstämma. Denna gång hålls den hos Sigtunastiftelsen i Sigtuna. Inför årets förbundsstämma har inte mindre än tre motioner inkommit i tid. I beredningsarbetet har förbundsstyrelsen ställt sig positiva till dem.
Motionerna i korthet:

Den första motionen avser personal- och kompetensförstärkningar att det på kansliet tillskapas resurser inom dels rekrytering, utbildning och kompetens för att stötta MRFs engagemang inom skola och rekrytering, dels för att stärka upp MRFs kunnande inom IT- och digitaliseringsfrågor.

Den andra motionen rör medlemsvillkoret på ett aktiekapital på minst 200 000 kronor för att bli MRF-medlem. Detta ska anpassas utifrån vad som är generellt tillämpligt idag.

Den tredje motionen rör krav på nya medlemsföretag inom bilhandel, att minst en person på företaget ska ha genomgått MRFs bilhandelsjuridikutbildning inom senast sex månader efter att medlemskapet beviljats.

Efter stämman gästföreläser Troed Troedson och Maria Börjesson, inspiratör respektive professor vid KTH och VTI.

Nyheter

Politiker på studiebesök hos MRF-företag

Riksdagens bilnätverk börjar att ta form. Inom bara någon vecka ska ett studiebesök ”i verkligheten” ske...

Läs mer

Tre motioner till MRF-stämman

24 april har MRF sin ordinarie förbundsstämma. Denna gång hålls den hos Sigtunastiftelsen i Sigtuna. Inför...

Läs mer

Kom ihåg nya varudeklarationen

Konsumentverket, KOV och MRF har träffat en ny överenskommelse gällande varudeklaration, VDN, för begagnad personbil som...

Läs mer
Visa alla