MRF har lagt ännu ett verksamhetsår som bilbranschorganisation till handlingarna. Detta skedde i och med den ordinarie förbundsstämman 23 april. Stämman var odramatiskt och Lennart Börjesson omvaldes med acklamation till förbundsordförande.

MRFs stämma 24 april 2019


I sitt vd-anförande uppehöll sig Tommy Letzén kring framtiden för branschen och MRFs uppdrag för att ge medlemmarna rätt förutsättningar. Detta istället för att ge en tillbakablick på verksamhetsåret som gått.
Tommy berörde frågor som kvalitetsläget i branschen, MRFs satsning på event och en bokningsportal, förändringar på kansliet, de 149 skälen att vara med i MRF samt satsningen på Wayke och den potential som den marknadsplatsen har för bilhandeln.

Vidare uppehöll sig Tommy kring den strategi med prioriterade områden som lades mot 2020 och den kommande mot 2025. Han konstaterade att förbundsstyrelsen kunnat ”bocka av” område efter område.

– Nu har vi startat en process om var vi ska vara om fem år, avslutade Tommy Letzén sitt vd-anförande.

På stämman avhandlades även några smärre stadgeändringar som en konsekvens av att tunga fordon kommer att bli en egen sektion. Vidare beslutades att den sedan tidigare beslutade trappan för nytt uttag av medlemsavgift ska frysas tillsvidare.

Till stämman hade tre motioner inkommit – en om att tillsätta ytterligare resurser på kansliet för arbete med digitalisering respektive utbildning, en om att ändra kravet på ett aktiekapital på 200 000 i MRFs kvalifikationskrav samt en om krav på genomgången utbildning i bilhandelsjuridik för nya medlemmar inom bilhandel. Samtliga bifölls.

Tre viktiga nyval av ordinarie ledamöter skedde:
Lars Svensson, Södra Älvsborg, valdes in som distriktsrepresentant i förbundsstyrelsen
Anna Ericsson, Motorcentralen Umeå, valdes in på VWs mandat i bilhandelsstyrelsen
Michael Diviak, Börje Johansson Bil Norrtälje, valdes in på Toyotas mandat i verkstadsstyrelsen
Mikael Löveström, Börje Johansson Bil Norrtälje, valdes in som märkesrepresentant i lack- och skadestyrelsen

På stämman premierades sex förtroendevalda; Stefan Rasteby, Lars Nyman, Bertil Trued, Jan Ivansson, Bengt Olsson och Rune Bohlin för sitt arbete inom MRF. Rune har för övrigt varit distriktschef i 58 år!

Stämman avslutades med föredrag av trafikforskaren Maria Börjesson och inspiratören Troed Troedsson.


MRFs stämma 2019
Lennart Börjesson ordf MRF och Tommy Letzén vd MRF
Maria Börjesson, Tommy Letzén och Troed Troedson
Lennart Börjesson
MRF Stockholm fick utmärkelsen Årets distrikt
Sigtunastiftelsen
Dela via mail

Bilhandel

Kolla filmen. DNB tar pulsen på bilSverige

DNB tar pulsen på bilbranschen och träffar MRFs VD Tommy Letzén

Läs mer

Isuzu och Mercedes toppar GA-enkäten

Isuzu tog klivet upp till förstaplatsen på personbilssidan och Mercedes försvarade sin förstaplats på lastbilssidan.

Läs mer

MRF webinar om distansförsäljning 26 maj

Onlineförsäljningen av begagnade, och snart även nya bilar, har lyft under coronakrisen. 26 maj kl 11.00...

Läs mer
Visa alla