Nyreg maj 2019 - Laddbara bilar ökar - MRF

Nyreg maj 2019 – Laddbara bilar ökar

I maj registrerades 15,3 procent färre personbilar än motsvarande period 2018, från 37 687 nya personbilar 2018 till 31 919 bilar 2019. Minskningen ligger i linje med tidigare differens under året som legat på 14,6 procent färre personbilsregistreringar. En viss del kan förklaras med bonus malus-effekten som förra året pressade fram så många bilar som det var möjligt under de två sista månaderna i kvartal två, men fortfarande är leveranstiderna på vissa klimatbonusbilar långa och fördröjningen av WLTP påverkar fortfarande registreringssiffrorna.
El- och laddhybridbilarna hade i maj i år en andel på 9,1 procent och adderas elhybriderna så har de en total andel av 17,2 procent av marknaden i maj, totalt 5 511 el-, ladd- och hybridbilar jämfört med 2018 då antalet var 3 726 bilar och 9,9 procent av registreringarna.
Dieselandelen av registreringarna minskade något i maj till 35,4 procent mot 38,6 procent i maj 2018, medan bensinbilarna ökar sin andel till 46 procent i maj. Man ska komma ihåg att maj förra året hade de högsta registreringarna för en majmånad någonsin tidigare, delvis beroende på bonus malus-effekten, vilket också gör att skillnaderna mellan maj i fjol och i år inte är helt jämförbara. Det som är helt tydligt är dock att efterfrågan på miljöbilar ökar kraftigt.

Transportbilarna hade i maj 2018 sin högsta registreringssiffra en majmånad med 6 450 transportbilar som var en tydlig bonus malus-effekt. Det måste man ha i åtanke när årets majregistreringar slutade på 4 315 transportbilar, en minskning med 33,1 procent. Det totala antalet registreringar 2019 är nu uppe på 18 430 transportbilar och takten är lite för låg om årets prognos på 50 000 transportbilar ska kunna realiseras.

För tunga lastbilar fortsätter försäljningsökningen med 718 registreringar i maj, att jämföra med 546 i maj förra året. De tunga lastbilsregistreringarna har ökat med 13,1 procent under de första fem månaderna 2019 till 2 876 lastbilar och den nya prognosen på 6 000 tunga lastbilar ligger i fas med registreringarna.

 

MAJ 2019

Nyregistrerade personbilar totalt
Modelltoppen
Dieselbilsregistreringar
Miljöbilsregistreringar
Länsstatistik, sammanställning
Länsstatistik, detaljerad
Privatimporterade bilar
Lastbilsregistreringar
Fordonsbeståndet
EU-statistik, personbilar
EU-statistik, kommersiella fordon
BIL Swedens nyregistreringsstatistik
BIL Swedens nyregistreringsstatistik, pb, fabrikat o modell

Var vänlig observera att filerna med begagnade bilar, exporterade bilar och skrotade bilar numera ligger under “Begagnatmarknaden”.

Filer öppna enbart för medlemmar:

Orderingång personbilar & transportbilar vecka 22

Äkta reg “släpar” alltid en månad efter.