Allt fler verkstäder genomgår årlig kontroll för kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad. Allra senast är det de båda VW-handlarna Lecab:s och Möller Bil:s verkstäder i Värmland och Mellansverige samt VW-specialisten Lovene Bil i Lidköping som klarat kontrollen med godkänd betyg.

Nyligen har nämnden för Godkänd Bilverkstad sammanträtt. I stort rullar projektet med att säkerställa en lägsta nivå på bilverkstäder på bra, men tempot måste höjas från verkstädernas sida för att undvika att myndigheterna lämnar synpunkter på följsamheten.

Från mötet berättar MRFs Joachim Due-Boje att tid lades på att förtydliga ett antal kontrollpunkter för tredjepartskontrollföretagen. Vidare diskuterades kopplingen mellan Godkänd Bilverkstad och det kommande kravet på personlig behörighet för att få access till bilens mest väsentliga tekniska information som stöld- och säkerhetssystem samt motorstyrning, SERMI.

– Som säkert bekant för många har arbetet med SERMI accelererat och kravet på externt godkännande av såväl verkstad som enskild mekaniker  kommer att vara skarpt 2021. Vi undersöker nu vilka delar av GBV som kan förenkla denna process för verkstaden, en harmonisering mellan GBV och SERMI, berättar Joachim.

Bilverkstad

MRF varnar för insmugglat köldmedia

För drygt tre år sedan uppmärksammade MRF hanteringen av förbjuden och växthuspåverkande AC-gas, så kallad ”fulgas”....

Läs mer

Nominera till MRFs Stora Pris

MRF:s Stora Pris är ”Ett pris på 30 000 kr som delas ut till person eller...

Läs mer

Bilbranschen behöver kompetent personal

Kompetensbrist är ett problem för elomställningen. Bilbranschen behöver kompetent personal för att klara framtidens bilar och...

Läs mer
Visa alla