Allt fler verkstäder genomgår årlig kontroll för kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad. Allra senast är det de båda VW-handlarna Lecab:s och Möller Bil:s verkstäder i Värmland och Mellansverige samt VW-specialisten Lovene Bil i Lidköping som klarat kontrollen med godkänd betyg.

Nyligen har nämnden för Godkänd Bilverkstad sammanträtt. I stort rullar projektet med att säkerställa en lägsta nivå på bilverkstäder på bra, men tempot måste höjas från verkstädernas sida för att undvika att myndigheterna lämnar synpunkter på följsamheten.

Från mötet berättar MRFs Joachim Due-Boje att tid lades på att förtydliga ett antal kontrollpunkter för tredjepartskontrollföretagen. Vidare diskuterades kopplingen mellan Godkänd Bilverkstad och det kommande kravet på personlig behörighet för att få access till bilens mest väsentliga tekniska information som stöld- och säkerhetssystem samt motorstyrning, SERMI.

– Som säkert bekant för många har arbetet med SERMI accelererat och kravet på externt godkännande av såväl verkstad som enskild mekaniker  kommer att vara skarpt 2021. Vi undersöker nu vilka delar av GBV som kan förenkla denna process för verkstaden, en harmonisering mellan GBV och SERMI, berättar Joachim.

Bilverkstad

Motorbranschens akuta rekryteringsbehov

Motorbranschen har ett akut rekryteringsbehov parallellt som det krävs politiska beslut för att stärka upp den...

Läs mer

Branschstandard för hantering av elfordon

MRF och BIL Sweden tar nu initiativet till att ta fram och leda arbetet med riktlinjer...

Läs mer

MRF väljer lobbypart i EU

Från årskiftet har MRF valt att gå vidare och bara jobba med AECDR – Alliance of...

Läs mer
Visa alla