Bilbranschen har lyft sina frågor. Politikerna har lyssnat. Relationen och dialogen mellan bransch och politik har utvecklats, det finns en större förståelse och inom vissa politiska läger även en viss resonlighet kring skattefrågorna.


Så vill MRFs Charlie Magnusson summera tre intensiva Almedalsdagar med välbesökta, fullsatta, seminarier och workshops i MRFs och BIL Swedens regi. Från MRFs sida deltog även Tommy Letzén och David Norrbohm.

– Generellt har det varit bra i ett Almedalen som återgått till normalläge sett till aktiviteter och deltagare. Detta efter ett antal smått hysteriska år. Från vår sida har vi provat en del nya koncept med bland annat öppna workshops för att lyfta frågorna kring mål och styrmedel, beskattning, djupare och bredare. De blev bra, berättar Charlie Magnusson.
Samverkan är årets ord i Almedalen för bilbranschen, enligt Charlie.
– Fossilfritt 2030, hur når vi dit och vad är styrmedlen för att nå dit är vår övergripande frågeställning till lagstiftarna. Vi har skattesamtal och vunnit visst gehör för våra synpunkter i dem, berättar Charlie.

MRF och BIL Sweden är något av veteraner i Almedalen. Att vara etablerade är något som är till stor nytta när man bjuder in paneldeltagare till seminarierna.
– Ministrar kommer, vi har en god relation med ungdomsförbunden genom de speciella övningarna som vi har haft med dem genom åren. Många av dem som deltagit speciellt i dessa samtal, heta stolen, är idag etablerade riksdagspolitiker. Värdefulla kontakter som bygger på mångårigt och konsekvent arbete inom området.

Charlie berättar även att årets deltagande i Almedalen ska utvärderas – om satsningen från MRF och BIL Sweden ger tillräckligt med utväxling på kostnader och egen arbetsinsats.
– Nu blev det tre dagar, vilket får ses som ett rimligt format sett till uppmärksamhet, eget arbetet och kostnader för oss. Sedan har ju även biltillverkarna egna aktiviteter under Almedalsveckan, som VW Group, som kör hela tiden. Vi hade även en fin utställning med 25-talet bonusfordon, avslutar han.

Dela via mail

Opinion

MRF uppvaktade statsministern inför EU-toppmöte

För att återstarta samt för att bygga framtida konkurrenskraft och efterfrågan inom hela automotivesektorns värdekedja, har...

Läs mer

MRF bloggar – Bra, men för lite

MRF ökar aktiviteten genom att kommentera och uppmärksamma händelser som rör motorbranschen och dess kunder. Kolla...

Läs mer

MRF på webb

MRF har ändrat upplägget för informationsturnén ”MRF på väg”. Numera kör vi under namnet ”MRF på...

Läs mer
Visa alla