Tech Academy är en digital och interaktiv utbildningsplattform med inriktning på fordonsteknik för såväl personbilar som tunga fordon, el- och hybridfordon samt diagnosteknik. Tech Academy ger en heltäckande och ständigt uppdaterad grund om hela fordonets teknik.

MRF och MAF tar fordonsbranschen framåt med digital teknisk utbildning i framkant. I nära samarbete med våra norska motsvarigheter och Infocar har vi medverkat i framtagningen av en svensk version av en ny interaktiv plattform för teknikkunskaper inom fordonsbranschen – Tech Academy, för personbilar, tunga fordon, el- och hybridfordon samt diagnosteknik.

Beställ Tech Academy här

Diagnostikmodul lanserad 2019 kommer skade- och lackteknik

 Ny uppdatering med instuderingsfrågor

Tech Academy har lanserat ett frågebatteri med instuderingsfrågor kopplat till de olika personbilsteknikmodulerna. Det är flervalsfrågor som bygger på innehållet i alla släppta moduler inom personbilsteknik till att börja med. Därefter kommer vi att uppdatera med motsvarande för övriga moduler. Nu finns även möjligheten att köra personbilsteknik på engelska.


Både för skolor och verkstäder
Det är inte bara skolorna som har nytta av plattformen utan den kan mycket väl fungera som komplement till verkstädernas löpande behov av kunskapsinhämtning för ökad verkstadskvalitet samtidigt som det är ett bra verktyg i kunddialogen.

Röster om Tech Academy

“För det första är Tech Academy pedagogiskt och lättanvänt för eleverna. Den speglar ny teknik på ett modernt sätt. För det andra, en stor fördel är att eleverna kan jobba enskilt, ja till och med få läxor i Tech Academy. Vi slipper böcker när de enkelt kan studera via sin dator eller padda.” Karl-Arne Haglund, fordonslärare på Westerlundska gymnasiet, Enköping.

“Tech Academy har toppenbra och pedagogiska illustrationer. Titta på hur man visar, öppnar ett bromsok. Dessutom, de rörliga bilderna är kanon. Jag har ju inte bästa betyget i bild, så jag är glad över att slippa göra egna illustrationer. Tech Academy är en väldigt bra hjälpreda.” Marcus Öhlin, fordonslärare på Tullängsgymnasiet, Örebro.

“Tech Academy är pedagogiskt upplagt och visar överskådligt hur bilens olika system – från tryck på bromspedalen till de bromsande däckens anliggningsyta mot vägbanan. Det gör att eleverna bättre förstår ett händelseförlopp, helheten, istället för bit för bit”.  Jesper Ström, utbildningsansvarig på Yrkesplugget.gymnasium.

Se film om Tech Academy


Joakim Lavenius, Infocar, demar Tech Academy på Automässan i Göteborg

Några exempel på hur Tech Academy ser ut

Tech Academy riktar sig i första hand till elever på gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar, även verkstäder har stor nytta av systemet i olika sammanhang.Tech Academy ökar förståelsen hos elever med sina rörliga och interaktiva illustrationer. Utbildningsplattformen visualiserar övergripande hur olika system i dagens bilar fungerar. För en verkstad är Tech Academy ett bra stöd i kundsamtalet. Tech Academy körs via surfplatta eller dator.Tech Academy kommer att marknadsföras mot gymnasieskolor och verkstäder. Utbildningsplattformen kommer löpande att uppdateras med nya avsnitt vilket ingår i den årliga licenskostnaden. MRF och MAF kommer via sina olika distrikts-/regionalorganisationer erbjuda skolor kraftigt rabatterat licenspris.

Tech Academy är ett samarbete mellan MRF, MAF och Infocar

 

 

Bilverkstad

Godkänd Bilverkstad tar fart – 1000 verkstäder på väg in

800 allbilverkstäder på väg in, tre generalagenter som hittills ställt sig bakom och 92 verkstäder som...

Läs mer

Gruppundantagen inom EU förändras

Arbetet med förändringar av regelverk för bilbranschen står inför en uppdatering.

Läs mer

Tech Academy – digital fordonsutbildning

Tech Academy är en digital och interaktiv utbildningsplattform med inriktning på fordonsteknik för såväl personbilar som...

Läs mer
Visa alla