Arbetet med förändringar av regelverk för bilbranschen står inför en uppdatering.

MRF har varit med i de första stegen av processen genom att via våra olika lobbyorgan i Bryssel lämnat in branschens synpunkter. Arbetet löper nu vidare inom EU och de generella delarna ska vara klara 30 maj 2022 och specifikt för bilmarknaden 30 maj 2023.

Vår samarbetspartner ICDP har sammanställt en beskrivning av arbetet och områden att beakta som finns att ta del av här.

 

Bilhandel

Begagnatmarknaden – augusti 2019

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar begagnatmarknaden i augusti 2019.

Läs mer

Wayke och Blocket tar fram ny lösning för bilhandlare

Bilmarknaden är stark i Sverige och årets första månader visar på ett ökat sug från köparna....

Läs mer

Nyreg aug 2019 – Elbilarna ökade mest

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar augusti månads nybilsregistreringar; Elbilarna ökade mest under augusti månad.

Läs mer
Visa alla