I samband tecknande av privatleasingavtal finns ett avtalsmässigt glapp mellan att leasingtagaren bestämmer sig för bilen fram tills att den lämnas ut efter att leasingavtalet undertecknats.

För att minimera bilhandlarens risk har MRF tagit fram en beställningsblankett som binder leasingtagaren vid sin bilbeställning.

– Normalt tecknas inte något avtal, utan normalt är att det juridiskt bindande avtalet först ingås när ni bilen ska lämnas ut. Några använder ett köpeavtal, vilket är fel eftersom det inte rör sig om något köp. MRFs nya beställningssedel är istället för köpekontraktet, förklarar MRFs jurist David Norrbohm.

Beställningsblanketten kommer att finnas tillgänglig på MRF Online inom kort.
Läs mer om MRF Online här

Dela via mail

Bilhandel

Kolla filmen. DNB tar pulsen på bilSverige

DNB tar pulsen på bilbranschen och träffar MRFs VD Tommy Letzén

Läs mer

Isuzu och Mercedes toppar GA-enkäten

Isuzu tog klivet upp till förstaplatsen på personbilssidan och Mercedes försvarade sin förstaplats på lastbilssidan.

Läs mer

MRF webinar om distansförsäljning 26 maj

Onlineförsäljningen av begagnade, och snart även nya bilar, har lyft under coronakrisen. 26 maj kl 11.00...

Läs mer
Visa alla