I samband tecknande av privatleasingavtal finns ett avtalsmässigt glapp mellan att leasingtagaren bestämmer sig för bilen fram tills att den lämnas ut efter att leasingavtalet undertecknats.

För att minimera bilhandlarens risk har MRF tagit fram en beställningsblankett som binder leasingtagaren vid sin bilbeställning.

– Normalt tecknas inte något avtal, utan normalt är att det juridiskt bindande avtalet först ingås när ni bilen ska lämnas ut. Några använder ett köpeavtal, vilket är fel eftersom det inte rör sig om något köp. MRFs nya beställningssedel är istället för köpekontraktet, förklarar MRFs jurist David Norrbohm.

Beställningsblanketten kommer att finnas tillgänglig på MRF Online inom kort.
Läs mer om MRF Online här

Bilhandel

Förarbetet med nya gruppundantaget intensifieras

Både de vertikala och generella gruppundantagen som gällt för motorbranschen inom EU sedan 2010 ska utvärderas...

Läs mer

MRFs Stora Pris – slutkandidater klara

Juryn för MRFs Stora Pris har tagit fram fem slutkandidater bland alla nominerade. Vinnaren kommer att...

Läs mer

Seminarium – Säkerhetsgruppen för fordonsfrågor

Säkerhetsgruppen för fordonsgruppen inbjuder till sitt årliga informationsmöte och erfarenhetsutbyte, 14 november 2019, kl 13.20-16.15 +...

Läs mer
Visa alla