Nyreg sep 2019 - Fortsatt stark bilmarknad - MRF

Nyreg sep 2019 – Fortsatt stark bilmarknad

Registreringsstatistiken från september visar en fortsatt stark höst på personbilssidan. Jämfört med fjolåret är uppgången 40 procent. Dock ska vi komma ihåg att 2018 var stark volatil p g a införandet av bonus malus samt WLTP-effekter, men en jämförelse mot 2017 visar att september fortsätter som 2019 varit tidigare, d v s svagt ner mot 2017 men fortfarande höga siffror i reella tal historiskt. Ackumulerat minskar gapet mot 2018 och är efter september nere på minus 12 procent mot en inledning av året på betydligt lägre nivåer.

Andelen laddbara bilar (PHEV/BEV) ökar med 47 procent mot september 2018 och utgjorde under månaden 13,5 procent av försäljningen, där elbilarna (BEV) fördubblade sin volym mot 2018. Även ackumulerat ökar dessa bilar (PHEV/BEV) sin andel och utgör 11,2 procent av registreringarna under 2019, även här är det BEV som tydligt ökar sin andel.
Att vi ser en förskjutning bland dessa bilar från laddhybrider (PHEV) till elbilar (BEV) kan till stor del tillskrivas att den klassledande PHEV 2018, Volkswagen Passat GTE, inte funnits till försäljning under 2019 och blad BEV har en ny klassledare, Tesla 3, klivit in som inte fanns med 2018.

I fördelningen av övriga bilar ser vi att bensinbilarna bibehåller sin andel i spannet 46-47 procent av registreringarna, medan dieselbilarnas andel sjunker från 30,6 procent september 2018 till 28 procent i september i år. Denna trend bekräftas också av ackumulerade siffror för året som idag är 33,8 procent mot 38,9 procent vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Registreringarna av transportbilar i september var mycket stark jämfört med 2018, upp 42,7 procent, vilket medför att det även i detta segment sker en återhämtning mot 2018 som ackumulerat ligger minus 24 procent – men, som sagt, gapet minskar. En fortsatt stark höst kan väntas då regeringens beslut att införa WLTP utan justering av bonus malus troligen kommer att medföra ökad fordonsskatt från årsskiftet.

Bland de tunga lastbilarna kan vi i september se en nedgång med minus 8,9 procent mot föregående år. Sedan sommaren har vi ett trendbrott efter ett i övrigt starkt år som ackumulerat är plus 13,4 procent.

SEPTEMBER 2019 – Definitiva siffror

Nyregistrerade personbilar totalt
Modelltoppen
Dieselbilsregistreringar
Miljöbilsregistreringar
Länsstatistik, detaljerad
Länsstatistik, sammanställning
Privatimporterade bilar
Lastbilsregistreringar
Fordonsbeståndet
EU-statistik, personbilar
EU-statistik, kommersiella fordon
BIL Swedens nyregistreringsstatistik
BIL Swedens nyregistreringsstatistik, pb, fabrikat o modell

Var vänlig observera att filerna med begagnade bilarexporterade bilar och skrotade bilar numera ligger under “Begagnatmarknaden”.

Filer öppna enbart för medlemmar:

Orderingång personbilar & transportbilar

Äkta registreringar:

 

Klaus Silfvenius

Bilhandelsansvarig
08-701 63 14
klaus@mrf.se
Rådgivning endast till MRF-företag