Säkerhetsgruppen för fordonsgruppen inbjuder till sitt årliga informationsmöte och erfarenhetsutbyte, 14 november 2019, kl 13.20-16.15 + efterföljande mingel.
Plats: Nordea Finans lokaler, Lindhagensgatan 112, Stockholm.

Säkerhetsgruppen för fordonsfrågor är ett forum för att diskutera fordonsrelaterad brottslighet och vad som kan göras för att uppmärksamma, förebygga och ingripa mot denna typ av brottslighet.

Gruppen består av företrädare för de fordonsfinansierande företagen, försäkringsbranschen samt bilhandels- och biluthyrningsbranschen (Finansbolagens Förening, Svenska Bankföreningen, Larmtjänst, MRF och Biluthyrarna Sverige).

Gruppen arbetar med följande frågor:
▪ Samverkan med myndigheter m.m.
▪ Påverkansarbete och informationsspridning
▪ Tillgång till informationsregister m.m.
▪ Återtag och hjälp över gränserna
▪ Statistik


Se programmet här

Anmäl dig här

Dela via mail

Bilhandel

McKinsey-enkät om bilhandeln

Tillsammans med vår lobbyorganisation på EU nivå - AECDR (The Alliance of European Car Dealers and...

Läs mer

Upp och ner i bilbranschen

Handeln med bilar har medfört stora svängningar under den vår då vi fått kämpa mot en...

Läs mer

Nyreg juni 2020

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar juni-siffrorna.

Läs mer
Visa alla