Säkerhetsgruppen för fordonsgruppen inbjuder till sitt årliga informationsmöte och erfarenhetsutbyte, 14 november 2019, kl 13.20-16.15 + efterföljande mingel.
Plats: Nordea Finans lokaler, Lindhagensgatan 112, Stockholm.

Säkerhetsgruppen för fordonsfrågor är ett forum för att diskutera fordonsrelaterad brottslighet och vad som kan göras för att uppmärksamma, förebygga och ingripa mot denna typ av brottslighet.

Gruppen består av företrädare för de fordonsfinansierande företagen, försäkringsbranschen samt bilhandels- och biluthyrningsbranschen (Finansbolagens Förening, Svenska Bankföreningen, Larmtjänst, MRF och Biluthyrarna Sverige).

Gruppen arbetar med följande frågor:
▪ Samverkan med myndigheter m.m.
▪ Påverkansarbete och informationsspridning
▪ Tillgång till informationsregister m.m.
▪ Återtag och hjälp över gränserna
▪ Statistik


Se programmet här

Anmäl dig här

Bilhandel

MRF PÅ VÄG lockar medlemmar

Från framtidsscenarion i stora penseldrag ner till detaljfrågor rörande poster på verkstadsfakturan. MRFs informationsturné, MRF PÅ...

Läs mer

Nyreg okt 2019 – den starka hösten fortsätter!

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar oktober månads nybilsregistreringar.

Läs mer

Data för en tryggare begaffär – BegBil-19

Nu är det bara en handfull platser kvar på BegBil-19! Johan Wredström från data- och analysföretaget Carfax är...

Läs mer
Visa alla