Begagnatmarknaden - september 2019 - MRF

Begagnatmarknaden – september 2019

Begagnathandeln

Under september förtydligas utvecklingen av begagnatmarknaden i år med en fortsatt marginell nedgång mot tidigare år, -0,6% för september mot samma månad föregående år och ackumulerat ligger vi på -3,0%.

Den tydligaste trenden i år är att bilhandlare med egen nybilsförsäljning stärker sin position medan främst försäljningen utanför de etablerade handlarna minskar.
Försäljningen från begagnathandlarna var stark i september och de bröt årets trend på svagt nedåt mot ett september +6,2%, trots det ökar deras lager kraftigt, +14,2%, mot föregående år.

Utvecklingen av lager är dock att både nybilshandlarna och begagnathandlarna ökar sina lager av begagnade bilar med ca 10% de senaste två månaderna.

Tabellförklaring:
Nybilshandel: Är begagnathandel via de bilhandelsföretag som också säljer nya bilar.
Övrig bilhandel: Handel via bilhandlare som inte har nybilsförsäljning, dvs begagnathandlare.
Ej via bilhandel: All handel som sker mellan två företag, företag och privatperson eller mellan privatpersoner där ingen part är bilhandlare.

Exporterade personbilar

Exporten under september fortsätter att ligga på en hög nivå och hittills i år har närmare 87.000 personbilar exporterats, varav 21% är yngre än 3 år. Av dessa yngre bilar utgörs över 15% av s k övriga märken, där det finns risk att en stor del utgörs av bl a Tesla, dvs att våra miljöbilar som sätts på marknaden med statliga stöd sedan exporteras.

Fotnot:
Vår statistik baserar sig på max 10 år begagnade personbilar som säljs till slutkund, privata och företag. Bilar som säljs till bilhandlare och mellan bilhandlare är inte medräknade. Via bilhandeln innebär att bilarna sålts av företag som handlar med bilar oavsett om de är medlemmar hos MRF eller inte. Gällande exporterade bilar har vi ingen uppgift om vare sig säljare eller slutkund. Statistiken är framtagen baserad på material från vroom och exportstatistiken kommer från BIL Sweden.

Öppna filer:
Exporterade personbilar
Skrotade personbilar

Enbart för MRF-medlemmar (komplett, inkl län):

 

Klaus Silfvenius

Bilhandelsansvarig
08-701 63 14
klaus@mrf.se
Rådgivning endast till MRF-företag