Årets pris delas av professor Maria Börjesson, VTI och professor Jonas Eliasson.

Professor Maria Börjesson, VTI
Motivering: För att hon går emot den gängse strömmen i akademin och vågar lyfta fram bilens roll i samhället och för att hon så pedagogiskt förklarar varför bilen och mobiliteten är viktig.

Professor Jonas Eliasson, Linköpings universitet
Motivering: Jonas har på flera olika ledande positioner varit tydlig och drivande med att framföra fakta om samhällsekonomiska effekter av olika beslut inom trafiksektorn. Detta trots detta gått emot den rådande – och tyvärr trafikfientliga – ordningen.

– De båda pristagarna har var och en på sitt håll förklarat sambanden mellan samhällsutveckling och mobilitet, säger Tommy Letzén, ordförande i juryn. Det är viktigt att få förklarat det vi alla känner i grund och botten – att utan bilen stannar Sverige, och att branschen kan klara av framtiden på ett hållbart sätt. Det var därför juryn beslöt att dela priset mellan dessa två som både tillsammans och var för sig på olika arenor lyft in fakta i debatten på ett sätt som många kan förstå.

MRF:s stora pris
Ett pris på 30 000 kr som delas ut till person eller organisation/företag som främjat utvecklingen av bilbranschen för en ökad mobilitet, funktioner för bättre resursutnyttjande och hållbarhet, ökad kunskap för flera eller förenklingar för personer i deras bilvardag. Vinnaren mottager priset på BegBil-19, 7-8 november.


Juryn består av Martin Sköld, docent och författare med stort intresse för bilbranschen, Ewa Björling, tidigare Handels- och Nordisk samordningsminister med stort bilintresse, Johan Grape, konceptkreatör, företagsledare och bilentusiast, Tommy Letzén, vd MRF (ordf)

Bilhandel

​Märkesbilhandlare vill ha ny konkurrensreglering

Europeiska märkesåterförsäljare vill fortsatt ha en tydlig vertikal konkurrensreglering, att det så kallade gruppundantaget, för motorfordonssektorn...

Läs mer

Samarbete om branschstandard för elfordon

MRF, Bil Sweden och SFVF inleder ett samarbete om en gemensam branschstandard för säker hantering av...

Läs mer

Begagnatmarknaden – jan 2020

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar inom kort begagnatmarknaden i januari 2020.

Läs mer
Visa alla