Årets pris delas av professor Maria Börjesson, VTI och professor Jonas Eliasson.

Professor Maria Börjesson, VTI
Motivering: För att hon går emot den gängse strömmen i akademin och vågar lyfta fram bilens roll i samhället och för att hon så pedagogiskt förklarar varför bilen och mobiliteten är viktig.

Professor Jonas Eliasson, Linköpings universitet
Motivering: Jonas har på flera olika ledande positioner varit tydlig och drivande med att framföra fakta om samhällsekonomiska effekter av olika beslut inom trafiksektorn. Detta trots detta gått emot den rådande – och tyvärr trafikfientliga – ordningen.

– De båda pristagarna har var och en på sitt håll förklarat sambanden mellan samhällsutveckling och mobilitet, säger Tommy Letzén, ordförande i juryn. Det är viktigt att få förklarat det vi alla känner i grund och botten – att utan bilen stannar Sverige, och att branschen kan klara av framtiden på ett hållbart sätt. Det var därför juryn beslöt att dela priset mellan dessa två som både tillsammans och var för sig på olika arenor lyft in fakta i debatten på ett sätt som många kan förstå.

MRF:s stora pris
Ett pris på 30 000 kr som delas ut till person eller organisation/företag som främjat utvecklingen av bilbranschen för en ökad mobilitet, funktioner för bättre resursutnyttjande och hållbarhet, ökad kunskap för flera eller förenklingar för personer i deras bilvardag. Vinnaren mottager priset på BegBil-19, 7-8 november.


Juryn består av Martin Sköld, docent och författare med stort intresse för bilbranschen, Ewa Björling, tidigare Handels- och Nordisk samordningsminister med stort bilintresse, Johan Grape, konceptkreatör, företagsledare och bilentusiast, Tommy Letzén, vd MRF (ordf)

Bilhandel

MRF PÅ VÄG lockar medlemmar

Från framtidsscenarion i stora penseldrag ner till detaljfrågor rörande poster på verkstadsfakturan. MRFs informationsturné, MRF PÅ...

Läs mer

Nyreg okt 2019 – den starka hösten fortsätter!

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar oktober månads nybilsregistreringar.

Läs mer

Data för en tryggare begaffär – BegBil-19

Nu är det bara en handfull platser kvar på BegBil-19! Johan Wredström från data- och analysföretaget Carfax är...

Läs mer
Visa alla