Utbildningar inom bilplast – kolla filmen

Allt fler lack- och skadeverkstäder utbildar sig inom bilplastreparationer. Speciellt glädjande är att allt fler grundutbildade bilplastreparatörer även går vidareutbildningen, den så kallade steg II-utbildning som sedan ett år tillbaka erbjuds inom MRFs Bilplastteknik-koncept.

Kolla filmen om MRFs plastreparationer

 

– Trycket ökar på att fler plastdetaljer måste få ett andra liv. Det vill säga repareras eller säljas som begagnad via demonteraren, förklarar MRFs bilplastansvarige, Jan Olvenmo och pekar på tillgänglig statistik som visar att lejonparten av all bilplast eldas upp.

Jan säger också att trycket på branschen ökat efter den uppmärksammade radioserien ”Prylarnas pris” som i ett avsnitt speciellt uppmärksammat bilplasten och bristen på återvinning av den.

– Vi har tekniken och det finns redan ekonomiska incitament för att reparera plasten istället för att kassera den. Nu måste vi tänka på miljön och långsiktig hållbarhet, att inte tänka på miljön är ett alternativ som över tid inte går att negligera, säger Jan.

Steg II-kursen för plastreparatörer syftar till att lära sig mer avancerade bilplastreparationer samt öka materialkännedomen och därmed vilka krav som dessa plastmaterial ställer på reparationstekniken. För att gå kursen krävs att man jobbat aktivt som bilplastreparatör i minst ett år.

– Så här är praktisk erfarenhet av arbete med plastreparationer viktigt. Kursen är två dagar hos BoJo Utbildningar i Mjölby, avslutar Jan.

Dela via mail

Bilplast

Betygsätt försäkringsbolagen

Fortfarande finns möjlighet att svara på vår enkät om försäkringsbolagen. Det är lack- och skadeföretagens chans...

Läs mer

Kurser online i Kemiska arbetsmiljörisker

MRF arrangerar nu utbildningen i ”Kemiska arbetsmiljörisker” AFS 2014:43 (även kallad härdplastutbildning) som webbkurs där du...

Läs mer

Passa på att utbilda

MRFs kurser i bilplastteknik respektive elsäkerhet hos BoJo rullar på enligt plan. – Att vi kan...

Läs mer
Visa alla