Utbildningar inom bilplast - kolla filmen - MRF

Utbildningar inom bilplast – kolla filmen

Kolla filmen om MRFs plastreparationer

 

– Trycket ökar på att fler plastdetaljer måste få ett andra liv. Det vill säga repareras eller säljas som begagnad via demonteraren, förklarar MRFs bilplastansvarige, Jan Olvenmo och pekar på tillgänglig statistik som visar att lejonparten av all bilplast eldas upp.

Jan säger också att trycket på branschen ökat efter den uppmärksammade radioserien ”Prylarnas pris” som i ett avsnitt speciellt uppmärksammat bilplasten och bristen på återvinning av den.

– Vi har tekniken och det finns redan ekonomiska incitament för att reparera plasten istället för att kassera den. Nu måste vi tänka på miljön och långsiktig hållbarhet, att inte tänka på miljön är ett alternativ som över tid inte går att negligera, säger Jan.

Steg II-kursen för plastreparatörer syftar till att lära sig mer avancerade bilplastreparationer samt öka materialkännedomen och därmed vilka krav som dessa plastmaterial ställer på reparationstekniken. För att gå kursen krävs att man jobbat aktivt som bilplastreparatör i minst ett år.

– Så här är praktisk erfarenhet av arbete med plastreparationer viktigt. Kursen är två dagar hos BoJo Utbildningar i Mjölby, avslutar Jan.