Begagnatmarknaden - oktober 2019 - MRF

Begagnatmarknaden – oktober 2019

Begagnathandeln återtar del av förlorad mark

Under oktober fortsätter trenden av begagnatmarknaden, att bilhandeln ökar sin andel och “ej bilhandel”, huvudsakligen bestående av privathandeln, minskar. Dock återtar begagnathandel som del av bilhandeln lite av förlorad mark under oktober, plus 10,5 procent jämfört med oktober i fjol. Dels genom att ta den uppgång som skett under månaden, dels genom att ta ytterligare från privatmarknaden.

Ackumulerat ligger nybilshandlarnas begagnathandel på plus 0,7 procent hittills i år. Begagnathandlarna hämtade i princip in hälften av årets nedgång genom månadens starka prestation och ligger nu ackumulerat på minus 1,0 procent medan försäljningen via icke bilhandel har en ackumulerat nedgång på minus 7,1 procent. Totalt gick marknaden fram plus 1,2 procent i oktober, vilket medförde att 1/5 av årets nedgång hämtades tillbaka under månaden.

Lagersituationen

Nybilshandlarna fortsätter att bygga upp lager, upp ca 10 procent under månaden. Även begagnathandlarna har ökat sina lager, totalt finns det över 65 000 bilar i bilhandlarnas hallar, vilket är ca 10 000 fler än när lagren var som minst under juli.

Tabellförklaring:
Nybilshandel: Är begagnathandel via de bilhandelsföretag som också säljer nya bilar.
Övrig bilhandel: Handel via bilhandlare som inte har nybilsförsäljning, dvs begagnathandlare.
Ej via bilhandel: All handel som sker mellan två företag, företag och privatperson eller mellan privatpersoner där ingen part är bilhandlare.

Exporterade personbilar

Fotnot:
Vår statistik baserar sig på max 10 år begagnade personbilar som säljs till slutkund, privata och företag. Bilar som säljs till bilhandlare och mellan bilhandlare är inte medräknade. Via bilhandeln innebär att bilarna sålts av företag som handlar med bilar oavsett om de är medlemmar hos MRF eller inte. Gällande exporterade bilar har vi ingen uppgift om vare sig säljare eller slutkund. Statistiken är framtagen baserad på material från vroom och exportstatistiken kommer från BIL Sweden.

Öppna filer:
Exporterade personbilar
Skrotade personbilar

Enbart för MRF-medlemmar (komplett, inkl län):


Klaus Silfvenius

Bilhandelsansvarig
08-701 63 14
klaus@mrf.se
Rådgivning endast till MRF-företag