Nyreg nov 2019 - Den starka hösten fortsätter! - MRF

Nyreg nov 2019 – Den starka hösten fortsätter!

personbilssidan går registreringarna starkt framåt i november med en registreringsvolym på 30 502 bilar, vilket innebär en ökning med 18,2% mot samma månad föregående år. Den väntade spurten i slutet av året kan till stor del förklaras av ändringarna i fordonsskatten som kommer nu vid årsskiftet.
Ökningen av personbilsregistreringar väntas fortsätta ju närmare årsskiftet vi kommer men en ny prognos från BIL Sweden för året ska presenteras i veckan och då vi får se hur dessa siffror tas i förhållande till den liggande prognosen på 345 000 bilar.
Med november månads siffror har vi nu en ackumulerad volym för innevarande år på 307 907 registrerade personbilar, vilket gör att 37 093 registreringar behövs i december för att nå tidigare prognos.
Samtidigt ökar andelen laddbara bilar i linje med året som helhet. Laddbara bilar står nu i november för 14% av personbilsregistreringarna att jämföra med 11,6% samma månad året innan. Lite förvånande är att andelen laddbara bilar ökar, trots att det nu är fokus på försäljning av malusbilar.

Även inom lätta lastbilar kan vi vänta oss en ordentlig sprint som avslutning på året då förändringarna i skattesystemet generellt påverkar dessa ännu mer än personbilarna.
Lätta lastbilar rapporterar redan nu en uppgång i registreringar som är kraftigare än den på personbilar, volymen blev denna månad 4 066 bilar, +21,7% jämfört med november förra året. Ackumulerat ligger dock registreringarna fortfarande ordentligt efter 2018 med -18,8% hittills i år.
För att nå prognosen för året som ligger på 50 000 lätta lastbilar måste det registreras över 7 247 nya fordon i december, vilket kan vara svårt att nå.
Antalet eldrivna lätta lastbilar utgjorde denna månad 1,8% av registreringarna vilket är en lägre andel än förra månaden som var 4%, jämfört med november föregående år är det också en kraftig nedgång med -25%.

På den tunga sidan (över 16 ton) fortsätter den svaga trenden på registreringarna som varit sedan i somras. November fortsätter i samma nivå med oktober. Registreringarna för månaden slutade på 583 registrerade lastbilar, -4,3% mot samma månad föregående år.
Bilden ser dock fortfarande positiv ut om vi tittar på de ackumulerade siffrorna, den omfattande registrering som gjordes innan sommaren gör att vi trots en trög höst nu registrerat 6 124 lastbilar vilket ska jämföras med 5 667 under samma period 2018, det är +8,1%.

NOVEMBER 2019

Nyregistrerade personbilar totalt
Modelltoppen
Dieselbilsregistreringar
Miljöbilsregistreringar
Länsstatistik, detaljerad
Länsstatistik, sammanställning
Privatimporterade bilar
Lastbilsregistreringar
Fordonsbeståndet
EU-statistik, personbilar
EU-statistik, kommersiella fordon
BIL Swedens nyregistreringsstatistik
BIL Swedens nyregistreringsstatistik, pb, fabrikat o modell

Var vänlig observera att filerna med begagnade bilarexporterade bilar och skrotade bilar numera ligger under “Begagnatmarknaden”.

Filer öppna enbart för medlemmar:

Orderingång personbilar & transportbilar

Äkta registreringar:

 

Klaus Silfvenius

Bilhandelsansvarig
08-701 63 14
klaus@mrf.se
Rådgivning endast till MRF-företag