Ett ”andra liv” åt bilplasten är viktigt - MRF

Ett ”andra liv” åt bilplasten är viktigt

 

MRFs Plast-, Lack- och Skadekonferens, 17 januari i anslutning till Automässan i Göteborg, ska Hanna Ljungkvist från miljöforskningsinstitutet IVL prata om möjligheten att demontera och återvinna mer plast från fordon, både från verkstäder och demonterare. Hon kommer att dela med sig av erfarenheter från ett pilotprojekt som de har gjort åt Naturvårdsverket under hösten 2019.

Inledningsvis gör hon samma konstaterande som radioprogrammet.

– Återvinningen av plast från fordon är mycket liten i Sverige idag och även återvinningen av elektronik kan öka. Att återanvända plastdetaljer är självklart ännu bättre än att återvinna materialet, i enlighet med avfallshierarkin, säger Hanna Ljungkvist.

Hon konstaterar också att det finns affärsmöjligheter på eftermarknaden. Där är en god dialog mellan verkstäder, OEM, demonterare och inte minst försäkringsbolag viktig för att kunna optimera återanvändning och återvinning istället för att elda upp. Hon menar att då kan man lättare komma överens om vad som kan återanvändas eller inte, samt kommunicera fördelarna med återanvändning och återvinning ur ett miljöperspektiv. Man kan också ha en dialog kring design för ”dissasembly”, demontering, så att artiklar lättare kan demonteras och separeras, menar hon.

MRF är sedan ett drygt år med i forskningsprojektet ”Explore”, finansierat av stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA, och även partner i ett  pilotprojektet inom demontering av stötfångare.

– Det är värdefullt att få med även denna del i aktörskedjan eftersom verkstäderna hanterar mycket värdefullt material som kan bli nya resurser. Dialogen har varit god och vi ser fram emot fler samarbeten i nya projekt, säger Hanns Ljungkvist.

I den övergripande klimat- och hållbarhetsdebatten rör mycket bilen och bilismen. På frågan till Hanna om lagstiftning och opinionstryck, aktuellt med radioprogrammet ”Prylarnas pris” och den fortsatta debatten efter det, kan innebära fler plastreparationer och ökad återvinning?
– Jag tycker det är bra att frågorna uppmärksammas, men det blir ofta väldigt polariserat i media. Då tror jag mer på en bred samverkan där man försöker lösa utmaningarna tillsammans, svarar Hanna och fortsätter:
– Som sagt, jag tror på bred samverkan. Motorbranschen är en viktig del och kan bidra med mycket! I fallet med plasten kan man kanske också i flera fall tjäna på att skicka mindre material till förbränning och återvinna istället. Men allra bäst resultat får man när hela branschen samarbetar!

Hanna Ljungkvist kommer att berätta mer om detta på Plast-, Lack- och Skadekonferensen 17 januari i Göteborg.

Boka din plats här