Begagnatmarknaden - nov 2019 - MRF

Begagnatmarknaden – nov 2019

Trenden håller i sig och förstärks

Under november förstärks trenden av begagnatmarknaden, bilhandeln ökar sin andel på bekostnad av privathandeln. Starkast utveckling under november har den rena begagnathandeln som säljer 12 549 bilar, plus 16,9 procent jämfört med november i fjol. Begagnathandlarna är därmed i stort sett ikapp föregående år med minus 0,1 procent ackumulerat januari-november.

Ackumulerat ligger nybilshandlarnas begagnathandel före föregående år med plus 1,5 procent, detta genom en bra prestation från september och även nu i november med 18 796 levererade bilar, plus 5,0 procent mot november i fjol.

Det är försäljningen utanför registrerade handlare som tappar volym med minus 7,3 procent både i november och som ackumulerad siffra hittills i år. Denna nedgång är större än vad ökningen är inom bilhandeln, vilket medför att marknaden ackumulerat ligger minus 2,1 procent mot 2018, men vi kan nog vänta oss att siffran är mindre när vi summerar helåret med tanke på hur starkt bilhandeln gått de senaste månaderna.

Lagersituationen

Lagertillväxten hos begagnathandlarna har planat ut på en för dem hög nivå, knappt 30 000 bilar, medan nybilshandlarna fortsätter att öka sin lagervolym med ytterligare nästan 3 500 bilar, och de är nu uppe i nära 40 000 bilar. Det är en nivå som innebär att vi har lager som närmar sig 70 000 bilar i bilhandeln, en nivå som vi inte haft sedan länge.

Dessa ökade lager medför tyvärr att den positiva utvecklingen mot kortare ledtid till försäljning (antal lagerdagar) har avstannat och för begagnathandeln ökar de t o m i november till 85 dagar (81 dagar i oktober 2019).

Tabellförklaring:
Nybilshandel: Är begagnathandel via de bilhandelsföretag som också säljer nya bilar.
Övrig bilhandel: Handel via bilhandlare som inte har nybilsförsäljning, dvs begagnathandlare.
Ej via bilhandel: All handel som sker mellan två företag, företag och privatperson eller mellan privatpersoner där ingen part är bilhandlare.

Exporterade personbilar

Fotnot:
Vår statistik baserar sig på max 10 år begagnade personbilar som säljs till slutkund, privata och företag. Bilar som säljs till bilhandlare och mellan bilhandlare är inte medräknade. Via bilhandeln innebär att bilarna sålts av företag som handlar med bilar oavsett om de är medlemmar hos MRF eller inte. Gällande exporterade bilar har vi ingen uppgift om vare sig säljare eller slutkund. Statistiken är framtagen baserad på material från vroom och exportstatistiken kommer från BIL Sweden.

Öppna filer:
Exporterade personbilar
Skrotade personbilar

Enbart för MRF-medlemmar (komplett, inkl län):

Klaus Silfvenius

Bilhandelsansvarig
08-701 63 14
klaus@mrf.se
Rådgivning endast till MRF-företag