Nyreg dec 2019 - def siffror - MRF

Nyreg dec 2019 – def siffror

Personbilar
En mycket stark registrering i december avslutar året, hela 48 129 personbilar registrerades i december, vilket är 109,3 % mer än samma månad föregående år. För att nå prognosen för 2019 behövdes 37 093 registreringar vilket alltså överträffades med över 10 000 registreringar. Därmed får vi summera året, som började lite trögt men som avslutades mycket starkt, som ett framgångsrikt år där den ackumulerade registreringen för 2019 blev 356 036 personbilar, 0,7% mer än 2018. Med historiska ögon så placerar sig 2019 därmed som tredje bästa år genom tiderna, endast 2016 och 2017 hade högre registreringar än 2019.

Volvo kvarstår som största märke sedan många år med en marknadsandel 2019 på 18,3%, följd av Volkswagen på 13,8% och Kia på 10,4%.

Av de märken som har en volym över 0,5% marknadsandel, har Mitsubishi +42,0%, följd av Lexus +39,0% och Hyundai +38,6%, stått för den starkaste prestationen 2019 jämfört med 2018.

Starkast växande märke med en marknadsandel över 2,5% är SEAT som ökat sina registreringar med 32,9% jämfört med 2018.

Andelen laddbara personbilar fortsatte starkt och ackumulerat under 2019 utgjorde dessa 11,4% av registreringarna, en ökning med 39%. Denna starka ökning i andelen laddbara bilar bedöms hålla i sig.

Lätta lastbilar
Även inom lätta lastbilar fick vi en mycket stark avslutning som vi väntat oss, hela 11 063 LLB, +180,3%, registrerades under december, vilket medförde att prognosen på 50 000 registreringar under 2019 överskreds med 3 816 LLB. En volym som innebär att även LLB hade sitt tredje bästa år någonsin 2019.

Störst bland lätta lastbilar är en position som Volkswagen Transportbilar besuttit i många år, 27,6% marknadsandel, andraplats håller Ford med 15,5% och ett starkt växande Renault når tredjeplatsen med 14,5% marknadsandel, en ökning av registreringarna på 28,9%.

Tunga lastbilar (över 16 ton)
På den tunga sidan avslutades året med en månad som blev något svagare än motsvarande månad föregående år, 528 i december 2019 mot 537 året innan.

Ackumulerat blev dock registreringarna för helåret det bästa någonsin med totalt 6 652 registrerade tunga lastbilar, vilket är 7,2% mer än föregående år.

Den svenska marknaden för tunga lastbilar domineras av Volvo och Scania med en marknadsandel på 39,6% resp 44,2%. Dessa följs av Mercedes-Benz med en marknadsandel på 10,0%, MAN på 3,1% och DAF på 2,3%.

Volvo som var störst 2018 registrerade ett par lastbilar mer än 2019 men tappade förstaplatsen till Scania som ökade mest under 2019 med 18,4% mot 2018, MAN ökade med 7,8% och Mercedes-Benz ökade med 1,4%.

 

DECEMBER 2019 – Definitiva siffror

Nyregistrerade personbilar totalt
Modelltoppen
Dieselbilsregistreringar
Miljöbilsregistreringar
Länsstatistik, detaljerad
Länsstatistik, sammanställning
Privatimporterade bilar
Lastbilsregistreringar
Fordonsbeståndet
EU-statistik, personbilar
EU-statistik, kommersiella fordon
BIL Swedens nyregistreringsstatistik
BIL Swedens nyregistreringsstatistik, pb, fabrikat o modell

Var vänlig observera att filerna med begagnade bilarexporterade bilar och skrotade bilar numera ligger under “Begagnatmarknaden”.

Filer öppna enbart för medlemmar:

Orderingång personbilar & transportbilar

Äkta registreringar

Klaus Silfvenius

Bilhandelsansvarig
08-701 63 14
klaus@mrf.se
Rådgivning endast till MRF-företag