Begagnatmarknaden - dec 2019 - MRF

Begagnatmarknaden – dec 2019

Marknaden

Året avslutas starkt, delvis drivet av en forcerad nybilsförsäljning sista kvartalet som gynnat begagnatmarknaden genom att fylla på lagren. Bilhandeln fortsätter öka medan privathandeln minskar. Under december såldes 38 679 begagnade bilar, +10,4 procent mot samma månad i fjol, varav 15 293 gick genom den s k nybilshandeln, +16,6 procent mot föregående år. Begagnatbilshandeln sålde 10 392 bilar, vilket var en ökning med 19,5 procent mot föregående år, medan privathandeln backade 7,0 procent i månanden mot 2018, vilket gav 12 994 bilar.

Ackumulerat för hela året ser bilden ut som den har gjort under hösten. Nybilssidans begagnatförsäljning ökar lite mot 2018, +2,5 procent, och summerar upp till 226 252 bilar. Begagnathandlarna sålde totalt 144 125 bilar, vilket blir +0,9 procent jämfört med 2018. Privathandeln når en volym på 109 160 bilar, vilket är en tillbakagång motsvarande -7,0 procent.

För hela marknaden betyder det att volymen blev 560 537 bilar, en nedgång på -1,3 procent mot 2018.

Lagersituationen

Mest anmärkningsvärd är dock den uppbyggnad som skett av lagren av begagnade bilar hos både nybilshandlarna och begagnatbilshandlarna. Per sista december 2019 var lagren 25,2 procent resp 20,0 procent större än sista december 2018.

Nybilshandlarna lyckas fortfarande omsätta bilarna i en nästan acceptabel takt med en lagertid på 66 dagar, medan begagnathandlarna nu tappar omsättningen av lagren när de växt så mycket, där är lagertiden i snitt 93 dagar, något som tyvärr inte gagnar lönsamheten.

Tabellförklaring:
Nybilshandel: Är begagnathandel via de bilhandelsföretag som också säljer nya bilar.
Övrig bilhandel: Handel via bilhandlare som inte har nybilsförsäljning, dvs begagnathandlare.
Ej via bilhandel: All handel som sker mellan två företag, företag och privatperson eller mellan privatpersoner där ingen part är bilhandlare.

Exporterade personbilar

Fotnot:
Vår statistik baserar sig på max 10 år begagnade personbilar som säljs till slutkund, privata och företag. Bilar som säljs till bilhandlare och mellan bilhandlare är inte medräknade. Via bilhandeln innebär att bilarna sålts av företag som handlar med bilar oavsett om de är medlemmar hos MRF eller inte. Gällande exporterade bilar har vi ingen uppgift om vare sig säljare eller slutkund. Statistiken är framtagen baserad på material från vroom och exportstatistiken kommer från BIL Sweden.

Öppna filer:
Exporterade personbilar
Skrotade personbilar

Enbart för MRF-medlemmar (komplett fil, inkl län):

Klaus Silfvenius

Bilhandelsansvarig
08-701 63 14
klaus@mrf.se
Rådgivning endast till MRF-företag