Motorbranschen har ett akut rekryteringsbehov parallellt som det krävs politiska beslut för att stärka upp den transport- och fordonstekniska utbildningarna på gymnasiet för att kunna möta behovet. Det skriver Marcus Dahlsten och Caj Luoma som företrädare för arbetsgivareorganisationen Transportföretagen, som bland organiserar MAF, på SvD Debatt Näringsliv 20 januari.

I debattinlägget skriver Dahlsten och Luoma bland annat:

”För att motorbranschen och transportnäringen ska kunna fortsätta att utvecklas krävs handlingskraft och politiska beslut:

Vi behöver fler fordons- och transporttekniska utbildningsplatser i gymnasieskolan. Och för att fylla utbildningarna behöver skolor och kommuner marknadsföra sina utbildningar bättre.

Utbildningarnas innehåll behöver ses över löpande, så att de är uppdaterade och relevanta.

Kvaliteten i utbildningssystemet måste höjas och säkras. Det behövs därför operativa resurser på regional nivå som säkerställer att samverkan mellan skola och näringsliv kommer till stånd.

Antalet utbildningsplatser inom vuxenutbildningen som ger jobb i motorbranschen måste öka. Motorbranschen behöver därför kommunala politiska beslut som innebär start av sådana utbildningar.”

Enbart under den nyligen avslutade Automässan i Göteborg tog MRF och Transportföretagen emot närmare 1800 elever och lärare från de fordonstekniska utbildningarna.

Enligt en branschrapport är det direkta arbetskraftsbehovet bland de MAF-anslutna företagen någonstans mellan 5000-6000 nya medarbetare.

 

Läs debattinlägget här

 

Bilverkstad

MRF tar branschinitiativ för elsäkerhetsstandard

Branschen vill ha en elsäkerhetsstandard som verkstäderna kan rätta sig efter. I nära samarbete med fordonstillverkarna...

Läs mer

Allt fler verkstäder klarar GBVs årliga kontroll

I takt med att kontrollföretagen för Godkänd Bilverkstad (GBV) hinner med att utföra årlig kontroll, och...

Läs mer

Ännu fler Motorbranschcollege

Antalet motorbranschcollege ökar. 29 januari certifierades Yrkesplugget Uppsala som det 19:e Motorbranschcolleget, MBC. Samtidigt står det...

Läs mer
Visa alla