GA-enkäten är nu ute hos samtliga MRFs återförsäljare av personbilar, lätta lastbilar och tunga fordon. Åter igen får alla återförsäljare möjlighet att sätta betyg på sina generalagenter.

GA-enkäten kommer att vara öppen och möjlig att svara på till och med den 24 februari 2020.

I år kör vi helt digitalt.


GA-enkätens utfall kommer att presenteras den 15 maj på Training Partner, efter det att återförsäljarföreningarna och generalagenterna haft chansen att kommentera sina respektive utfall.


Klaus Silfvenius
bilhandelsansvarig MRF
Tel 08-701 63 14
Skicka ett mejl till Klaus

Bilhandel

Nyreg mars 2020 – Svag försämring i krisens inledning

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar mars-siffrorna.

Läs mer

Begagnatmarknaden – feb 2020

  Tabellförklaring: Nybilshandel: Är begagnathandel via de bilhandelsföretag som också säljer nya bilar. Övrig bilhandel: Handel via … Läs mer

Webinar distansförsäljning 3 april

Wayke och MRF hjälper dig att få bättre koll på vad som gäller vid e-handel och...

Läs mer
Visa alla