GA-enkäten är nu ute hos samtliga MRFs återförsäljare av personbilar, lätta lastbilar och tunga fordon. Åter igen får alla återförsäljare möjlighet att sätta betyg på sina generalagenter.

GA-enkäten kommer att vara öppen och möjlig att svara på till och med den 24 februari 2020.

I år kör vi helt digitalt.


GA-enkätens utfall kommer att presenteras den 15 maj på Training Partner, efter det att återförsäljarföreningarna och generalagenterna haft chansen att kommentera sina respektive utfall.


Klaus Silfvenius
bilhandelsansvarig MRF
Tel 08-701 63 14
Skicka ett mejl till Klaus

Bilhandel

Begagnatmarknaden – jan 2020

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar inom kort begagnatmarknaden i januari 2020.

Läs mer

MRF kartlägger risk för reservdelsbrist

Bilfabriker i Kina och Koreanska halvön har stoppat produktionen på grund av uteblivna komponentleveranser till följd...

Läs mer

Konsumentverket planerar granskning av bilhandeln

Konsumentverket har flera preliminära insatser riktade direkt eller indirekt mot motorbranschen som de planerar att genomföra...

Läs mer
Visa alla