Nyreg jan 2020 - Rekyl på spurten - MRF

Nyreg jan 2020 – Rekyl på spurten

En inte helt oväntad nedgång i personbilsregistreringarna, kan vi konstatera efter första månaden 2020.

Föregående år avslutades ju med en otrolig forcering och den väntade rekylen under årets början var bara att vänta. För januari 2020 redovisas en nedgång motsvarande -18 procent mot januari 2019. Summerat fick vi det till 16 798 registrerade bilar i år mot 20 478 förra året.

Inte oväntat är det rätt stora kast i registreringsstatistiken, där flertalet japanska märken fått ut förvånansvärd låga volymer i januari. Spridningen i månadssiffran ligger mellan +50,4 procent och -97,7 procent. Bäst sett till enskild månad har Audi gjort med +26,4 procent följd av Kia +24,7 procent och Seat +24,5 procent i januarisiffror jämfört mot januari 2019 (räknat på bilmärken som över 2019 hållit minst 1 procent marknadsandel). När dessa siffror synas, ska det dock beaktas att vissa märken byggde lager innan årsskiftet, bilar som säljs nu, varför siffrorna ovan inte kan representera den försäljning som sker.

En tydlig förändring i årets första månad är att andelen dieselbilar sjunkit drastiskt till 22,7 procent, vilket kan jämföras med förra årets snitt på 38,6 procent. Tiden får utvisa om detta bara är en effekt av regeländringen eller om det är ett trendbrott i dieselförsäljningen som skett. För i andra änden av skalan ser vi bilar med max 60g CO2/km i utsläpp, dessa nästa dubblerade sina registreringar i januari.

Noterbart är att antalet laddbara bilar utgjorde 30,7 procent av registreringarna i januari, vilket ger en god förutsättning för branschens prognos om 30 procent laddbara bilar under 2020, något många tvivlat på då andelen 2019 var 11,4 procent. Under året släpps också många nya modeller av laddhybrider och elbilar, vilket kommer att hjälpa till att bibehålla denna höga andel.

För lätta lastbilar är nedgången ännu större i januari, inte oväntat då förändringen i beräkningsgrunden för fordonsskatten, som började gälla 2020-01-01, påverkar lätta lastbilar ännu mer än vad det gör på personbilarna.

Vi noterar att registreringarna stannade på 1 173 för januari 2020, vilket är en nedgång på -57,5 procent mot föregående år då det registrerades 2 762 lätta lastbilar. Här är det mycket stora kast mellan märkena och vi har en spridning i förändring för enskilt märke mellan +141,7 procent till -100 procent med en bästa prestation av Isuzu på +14,8 procent (märken med stadigvarande >1,0 procent marknadsandel). Beakta att förändringen i marknaden medför så udda saker som att ett märke som “bara” tappar 25 procent av sina registreringar fördubblar sin marknadsandel.

För tunga lastbilar har vi en på aggregerad nivå stadig och fin start på året med 420 registreringar, vilket är +2,4 procent mot samma månad föregående år. Under ytan sker desto mer, vi ser en spridning från +18,0 procent till -16,4 procent (räknat på märken >1,0 procent marknadsandel), där Scania fortsätter sin framgång.

JANUARI 2020

Nyregistrerade personbilar
Modelltoppen
Dieselbilsregistreringar
Miljöbilsregistreringar
Länsstatistik, detaljerad
Länsstatistik, sammanställning
Privatimporterade bilar
Lastbilsregistreringar
Fordonsbeståndet
EU-statistik, personbilar
EU-statistik, kommersiella fordon
BIL Swedens nyregistreringsstatistik
BIL Swedens nyregistreringsstatistik, pb, fabrikat o modell

Var vänlig observera att filerna med begagnade bilarexporterade bilar och skrotade bilar numera ligger under “Begagnatmarknaden”.

Filer öppna enbart för medlemmar:

Orderingång personbilar & transportbilar

Äkta registreringar

 

Klaus Silfvenius

Bilhandelsansvarig
08-701 63 14
klaus@mrf.se
Rådgivning endast till MRF-företag