Nyreg feb 2020 - Försiktig återhämtning - MRF

Nyreg feb 2020 – Försiktig återhämtning

Personbilar – Efter en svag start på året, som var en rekyl på 2019 års slutspurt, återhämtar sig februari lite och landar på nivåer med vad som kan anses vara något bättre än prognos i jämförelse mot 2019.

Som nämnts, startade januari svagt men februari knaprar in på föregående år och landar i att 21 694 personbilar registrerats i månaden. Det är endast 6,3% mindre än samma månad föregående år. Nu ska det inte dras för stora växlar på en enskild månad men februarisiffrorna ligger i linje med prognosen för året som ligger på minus 7% för personbilar.

De stora kasten i registreringsstatistiken i januari jämfört med föregående år kvarstår, enskilda märken, framför allt är det några japanska märken som har registreringssiffror som ligger på minus 70-80%, vilket förklaras av att de gjorde förregistreringar i december på 300-500%, så här sker nu försäljning av redan registrerade bilar.

Trenden med sjunkande andelen dieselbilar fortsätter, i februari var den 26,6%, vilket i och för sig är en uppgång från januari men trenden är ändå tydlig nedåt. Noterbart är att de 15 bäst säljande dieselmodellerna är koncentrerade till få tillverkare; fyra modeller från Volvo, tre från Audi och Mercedes-Benz, två från VW och BMW samt en från Skoda. Studerar man fördelningen av bilar baserat på koldioxidutsläppen, så ser vi en tydlig förskjutning där andelen som släpper ut halter över 140 g/km sjunker kraftigast och andelen med utsläpp under 60 g/km ökar mest och med en nästan linjär förändring dessa emellan baserat på utsläppsnivåer. Detta sker alltså trots att dieselbilarna minskar i antal, dessa har ju normalt lägre koldioxidutsläpp än bensinbilar.

Antalet laddbara bilar (elbilar, BEV och laddhybrider, PHEV) utgjorde 27,7% av registreringarna i februari, det är en liten nedgång från januari då det var 30,7% men det är fortfarande högt över siffrorna från 2019 med årssnitt på 11,4%.

Lätta lastbilar – Här har vi en svag återhämtning från de mycket låga nivåer som kom med januari. Februari summeras till 1 923 lätta lastbilar, vilket är minus 38,0% mot samma månad 2019. Ackumulerat är volymen minus 47,2% mot föregående år, vilket indikerar hur marknaden förändrats.

Det är fortsatt stora kast i volymerna, förändringar som inte helt kan förklaras av stora förregistreringar i december, utan här finns något annat som påverkar som vi inte finner svar till i statistiken.

Tunga lastbilar – Här har vi en marknad som vänt svagt nedåt, dock fortfarande på en hög nivå historiskt sett. Registreringarna i februari var 422 lastbilar, vilket är minus 7,7% mot föregående år. Ackumulerat är volymen på 842, vilket är 25 färre än föregående år (minus 2,9%).

 

FEBRUARI 2020

Nyregistrerade personbilar totalt
Modelltoppen
Dieselbilsregistreringar
Miljöbilsregistreringar
Länsstatistik, detaljerad
Länsstatistik, sammanställning
Privatimporterade bilar
Lastbilsregistreringar
Fordonsbeståndet
EU-statistik, personbilar
EU-statistik, kommersiella fordon
BIL Swedens nyregistreringsstatistik
BIL Swedens nyregistreringsstatistik, pb, fabrikat o modell

Var vänlig observera att filerna med begagnade bilarexporterade bilar och skrotade bilar numera ligger under “Begagnatmarknaden”.

Filer öppna enbart för medlemmar:

Orderingång personbilar & transportbilar

Äkta registreringar

 

Klaus Silfvenius

Bilhandelsansvarig
08-701 63 14
klaus@mrf.se
Rådgivning endast till MRF-företag