MRF och DRF skriver gemensamt till transportstyrelsen och trafikutskottet för att få längre tid att byta dubbdäck.

 

Följande skrivelse har skickats:

Begäran om ”dispens” för dubbdäcksanvändande

Inom såväl DRF som MRF, har allt fler medlemmar börjat höra av sig angående att kunder avbokar sina tider.

Vi närmar oss skiftessäsongen med stormsteg och efter 15 april är det ju förbjudet med dubbdäck.

Redan idag är det ju en extremt kort period mellan 31 mars då man måste ha vinterdäck vid vinterväglag och till 15 april då man inte får ha dubbdäck.

På grund av rådande pandemisituation, med kunder som inte vill eller kan byta däck pga av sämre bemanningsläge på verkstäderna, – så ser vi ett behov av att förlänga tiden då man får köra med dubbdäck i minst två veckor. Det finns en överhängande risk att branschen inte kommer att kunna skifta på alla bilar och att de därmed blir olagliga att framföra efter 15 april.

Sett till hela landet så står dubbdäcken för cirka 60% av marknaden.

Med ca 4,8 miljoner bilar i trafik ska i värsta fall över 2 miljoner fordon hinnas på två veckor, ett antal av de 2,7 miljonerna med dubbdäck skiftar förvisso i förtid men det är också väldigt väderberoende.

DRF och MRF hemställer därför att Transportstyrelsen skyndsamt gör en lämplig ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar; TSFS 2009:19. Stöd för detta finns i 4 kap 18a § 3

Tommy Letzén, vd MRF
Fredrik Ardefors, vd Däckbranschen Sverige AB

 

Dela via mail

Bilverkstad

Skaffa egen el till företaget

Hur löser vi bäst laddning av elfordon när kraven från konsumenter och huvudmän ökar samtidigt som...

Läs mer

Säkerhetsstandard för arbete med elbilar

Arbetet med en branschgemensam säkerhetsstandard för arbete med elbilar pågår. Det handlar om att hitta bra...

Läs mer

Verkstäder utreds som besiktningsföretag i glesbygd

Som en del av en förstudie av konsekvenser, problem, efter att Bilprovningen beslutat att upphöra med...

Läs mer
Visa alla