Nyreg mars 2020 - Svag försämring i krisens inledning - MRF

Nyreg mars 2020 – Svag försämring i krisens inledning

Personbilar
Registreringssiffrorna för mars visar en svag försämring av registreringarna men det finns en fördröjning i dessa siffror, varför vi endast kan se marginell påverkan av Corona/COVID-19 i dessa siffror.

Antalet registreringar av personbilar under mars månad var 27 649, vilket är minus 2 607 färre än samma månad 2019, en minskning med 8,6 procent, vilket alltså inte är mycket mer än de för året prognostiserade minus 7,3 procent. Nu kan vi nog förvänta oss en förändring av prognosen men det är viktigt att ha med sig att vi lyckats bra under det första kvartalet som ackumulerat landar på 66 141 registreringar, minus 10,5 procent men i detta ska vi beakta att det förregistrerades en hel del bilar sista kvartalet 2019, så antalet bilar som verkligen kommit ut till slutkund mycket väl kan vara i linje med såväl prognos som över densamma.

Lätta lastbilar
För lätta lastbilar har året inte börjat lika positivt. Antalet registreringar i mars summeras till 2 555, vilket är en nedgång med 39,0 procent mot samma månad föregående år. Tyvärr är det en trend som även är synlig i kvartalssiffrorna som summeras till 5 651 registreringar, en nedgång med 43,8 procent, vilket är betydligt mer än prognosen på minus 12,7 procent. Även här spökar registreringar som skedde i sista kvartalet 2019 och den försäljning som skett under 2020 har då till stor del, inom vissa märken, varit fordon som registrerades förra året. Det betyder att dessa registreringssiffror få tas med en viss nypa salt.

Tunga fordon
Registreringarna av tunga fordon var 504 st, en minskning med 22,1 procent. I dessa siffror ingår även bussar, vilka minskat med 38 procent. Registreringar av bussar är till stor del kopplade till tilldelning av nya kontrakt i upphandling med trafikhuvudmännen. Detta är till marginell del påverkat av konjunkturen, det styrs av respektive trafikhuvudmans upphandlingsplan. Ackumulerat för året stannar registreringarna på 1 346, vilket är 11,1 procent sämre än föregående år, men även har påverkar bussarna med sina minus 38,3 procent för perioden.

Laddbara fordon
Andelen laddbara bilar(BEV & PHEV) fortsätter på en hög nivå och utgjorde i mars 28,2 procent av antalet registrerade personbilar. För hela kvartalet är siffran 27,9 procent, en start av året som inte är långt ifrån årsmålet på 30 procent. Det kan ses som att andelen laddbara bilar är bättre än prognos, då prognosen bygger på en betydligt större andel andra halvåret. Det beror på att flertalet tillverkare kommer att erbjuda intressanta laddbara bilar under andra halvan av året.

Andelen laddbara lätta lastbilar är idag fortfarande en marginell andel på 4,1 procent för månaden, här utgör utbudet och efterfrågan tyvärr en bromsande faktor.

 

MARS 2020

Nyregistrerade personbilar totalt
Modelltoppen
Dieselbilsregistreringar
Miljöbilsregistreringar
Länsstatistik, detaljerad
Länsstatistik, sammanställning
Privatimporterade bilar
Lastbilsregistreringar
Fordonsbeståndet
EU-statistik, personbilar
EU-statistik, kommersiella fordon
BIL Swedens nyregistreringsstatistik
BIL Swedens nyregistreringsstatistik, pb, fabrikat o modell

Var vänlig observera att filerna med begagnade bilarexporterade bilar och skrotade bilar numera ligger under “Begagnatmarknaden”.

Filer öppna enbart för medlemmar:

Orderingång personbilar & transportbilar

Äkta registreringar

 

Klaus Silfvenius

Bilhandelsansvarig
08-701 63 14
klaus@mrf.se
Rådgivning endast till MRF-företag