Tech Academy - digital fordonsutbildning - MRF

Tech Academy – digital fordonsutbildning

Tech Academy för skolor och verkstäder

Tech Academy riktar sig i första hand till elever på gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar, även verkstäder har stor nytta av systemet i olika sammanhang. Tech Academy ökar förståelsen hos elever med sina rörliga och interaktiva illustrationer. Utbildningsplattformen visualiserar övergripande hur olika system i dagens bilar fungerar. För en verkstad är Tech Academy ett bra stöd i kundsamtalet.

Tech Academy körs via surfplatta eller dator och marknadsförs och säljs till gymnasieskolor och verkstäder. Utbildningsplattformen kommer löpande att uppdateras med nya avsnitt vilket ingår i den årliga licenskostnaden. MRF och MAF kommer att erbjuda skolor kraftigt rabatterat licenspris.

Digital fordonsutbildning som omfattar:

  • Personbilar
  • Tunga fordon
  • El- & hybrid
  • Diagnosteknik
  • Skadereparationer
  • Lackteknik
  • Dieselmotormodul

Beställ Tech Academy här
  • Tech Academy har frågebatterier med instuderingsfrågor kopplat till de olika modulerna. Det är flervalsfrågor som bygger på innehållet i alla moduler.
  • Målgruppen är skolor och verkstäder. För verkstäderna som komplement till verkstädernas löpande behov av kunskapsinhämtning för ökad verkstadskvalitet samtidigt som det är ett bra verktyg i kunddialogen.

Se film om Tech Academy

Röster om Tech Academy

“För det första är Tech Academy pedagogiskt och lättanvänt för eleverna. Den speglar ny teknik på ett modernt sätt. För det andra, en stor fördel är att eleverna kan jobba enskilt, ja till och med få läxor i Tech Academy. Vi slipper böcker när de enkelt kan studera via sin dator eller padda.” Karl-Arne Haglund, fordonslärare på Westerlundska gymnasiet, Enköping.

“Tech Academy har toppenbra och pedagogiska illustrationer. Titta på hur man visar, öppnar ett bromsok. Dessutom, de rörliga bilderna är kanon. Jag har ju inte bästa betyget i bild, så jag är glad över att slippa göra egna illustrationer. Tech Academy är en väldigt bra hjälpreda.” Marcus Öhlin, fordonslärare på Tullängsgymnasiet, Örebro.

“Tech Academy är pedagogiskt upplagt och visar överskådligt hur bilens olika system – från tryck på bromspedalen till de bromsande däckens anliggningsyta mot vägbanan. Det gör att eleverna bättre förstår ett händelseförlopp, helheten, istället för bit för bit”.  Jesper Ström, utbildningsansvarig på Yrkesplugget.gymnasium.


Tech Academy är ett samarbete mellan MRF, MAF och Infocar