Europeisk fordonsindustri närmar sig uppstart - MRF

Europeisk fordonsindustri närmar sig uppstart

Nu kommer signaler både från fordonstillverkare och leverantörer om en snar uppstart, ramp up – exit corona, för europeisk fordonsindustri. Men en stor fråga återstår – vad är den egentliga efterfrågan på nya bilar?! De europeiska motorbranschorganisationerna konstaterar tillsammans att vi lever i en tid helt utan någon form av förutsägbarhet. Men det handlar om att komma igång igen.

 

Så smått efter påsk har leverantörer i Spanien och Italien påbörjat produktion. Det innebär att inom 10-14 dagar kan det finnas komponenter hos deras kunder bland fordonstillverkarna och Tier-leverantörer. Parallellt simulerar många av fordonstillverkarna produktionsstarter för sina ”linor”. Inom väsentliga delar av fordonsproduktionen, som måleri och stålplåtsproduktion, är startsträckorna långa för att kunna säkerställa kvalitet.

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är viktigt att den europeiska fordonsproduktionen kommer igång. Det finns en tät dialog mellan branschorganisationerna CLEPA (leverantörerna) och ACEA (fordonstillverkarna) å ena sidan medan å andra sidan ansvarige EU-kommissionär, Thierry Breton, i frågan. Initiativtagare och drivande i dialogen med EU-kommissionen är CLEPAs generalsekreterare Sigrid de Vries.

 

Enbart talen för den arbetskraft som blivit påverkad – om man bara ser till de som är direkt kopplade till fordonsindustrin– runt 1,1 miljoner. 

Det innebär att drygt 40 procent av de europeiska fordonstillverkarnas samlade arbetsstyrka på 2,6 miljoner personer är påverkade, enligt ACEA.

 

För svensk del rör det sig – hittills – om ett produktionsbortfall på närmare 20 000 fordon i en industri med runt 70 000 anställda.

 

Tar man även in leverantörsledet – alla som jobbar med komponenter, konstruktion och liknande – är det antal människor som har påverkas många fler. Enbart i Sverige har fordonsindustrins underleverantörer fler än 90 000 anställda, enligt leverantörsorganisationen FKG.

 

Fabrikerna som tillverkar personbilar, bussar, lätta och tunga lastbilar samt entreprenadmaskiner har nu i snitt stått mer eller mindre still i över 20 arbetsdagar. Och för varje dag som komponentbrist och restriktioner från myndigheter får att allt går på sparlåga blir det värre.

 

Men, som nämnt, kan det vara en ljusning i sikte. Allt fler signaler från fordonstillverkare och ledande leverantörer talar för en omstart v.18. Dock finns en rad viktiga frågor rörande smittskydd, hälsa och arbetsmiljö – där man vill finna gemensamma EU-riktlinjer. Andra frågor rör medarbetarnas möjlighet att ta sig till arbetet och att kunna arbeta – att skolor, dagis, kollektivtrafik etc är igång.