Nyreg april 2020 - Corona börjar påverka handeln ordentligt - MRF

Nyreg april 2020 – Corona börjar påverka handeln ordentligt

Personbilar
Under april har vi verkligen fått känna av pandemins effekter, även om Sverige är “öppet med distans”. 18 916 bilar registrerades, vilket är minus 37,5 procent i april jämfört med samma månad 2019, det talar sitt tydliga språk. Detta trots att nybilsregistreringar ofta föregås av en lång process med val av märke/modell, beställning och leverans som inte sällan överstiger tre månader.

Ackumulerat för året ligger registreringarna på 85 057 bilar, vilket är minus 18,3 procent mot föregående år. Tydligaste förändringen i registreringarna ser vi bland dieseldrivna bilar som fortsätter att tappa andel av registreringar. Under april var andelen dieselbilar 26,1 procent och ackumulerat för året är andelen 25,1 procent, vilket ska jämföras med 37,1 procent samma period förra året.

Vi ser också en tydlig förskjutning mot bilar med låga CO utsläppsbilar. Bilar med höga utsläpp (grupperat i 121-130, 131-140 respektive över 140 g/km enligt NEDC) minskar från en total andel på 64 procent 2019 till 47,2 procent 2020. Största förändringen sker i gruppen under 60 g/km (NEDC), där ökningen i andel är 117 procent, tillväxten i gruppen är så stor att det blir tillväxt i reella tal, från 3 097 registreringar 2019 till 4 208 i år.

Andelen elbilar (PHEV & BEV) fortsätter på en hög nivå, 26,9 procent av de registrerade bilarna, det är en kraftig uppgång jämfört med samma månad föregående år (12,3 procent). Jämfört med mars 2020 (28,2 procent) är andelen marginellt lägre, vilket till del kan sammankopplas med att andelen bilar som registrerats på juridiker har minskat med 42 procent mot 27 procent för fysiska personer. Dessa bilar är till stor del tjänstebilar, vilket kan förklara nedgången.

Lätta lastbilar (<3,5 ton)
För lätta lastbilar har nedgången planat ut, antalet registrerade lätta lastbilar var för april 2 485, minus 38,8 procent jämfört med föregående år. Under mars var siffran 2 555, vilket var minus 39,0 procent mot föregående år.

Jämfört med de ackumulerade siffrorna för januari-april, där registreringarna var 8 136 (minus 42,4 procent), så är det till och med en förbättring av situationen.

Vi ska dock minnas att det gjordes omfattande registreringar i november-december som stökar till siffrorna i början av 2020, men trots allt kan vi nog hoppas på att en botten är nådd för lätta lastbilar.

Tunga fordon (>16 ton)
För tunga fordon var registreringarna 451 under april, det är en minskning med 30,0 procent mot samma period förra året. Ackumulerat för året summerar vi registreringarna till 1 797 tunga lastbilar, vilket är 16,7 procent lägre än föregående år. Samtidigt ska vi beakta att föregående år var ett rekordår, så sett i ett längre perspektiv är prestationen fortfarande hög.

APRIL 2020

Nyregistrerade personbilar totalt
Modelltoppen
Dieselbilsregistreringar
Miljöbilsregistreringar
Länsstatistik, detaljerad
Länsstatistik, sammanställning
Privatimporterade bilar
Lastbilsregistreringar
Fordonsbeståndet
EU-statistik, personbilar
EU-statistik, kommersiella fordon
BIL Swedens nyregistreringsstatistik
BIL Swedens nyregistreringsstatistik, pb, fabrikat o modell

Var vänlig observera att filerna med begagnade bilarexporterade bilar och skrotade bilar numera ligger under “Begagnatmarknaden” (kommer i mitten av maj).

Filer öppna enbart för medlemmar:

Orderingång personbilar & transportbilar

Äkta registreringar (kommer i mitten av maj)


Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus