Nyreg maj 2020 - kraftig coronaeffekt - MRF

Nyreg maj 2020 – kraftig coronaeffekt

Personbilar
I maj slår corona igenom med kraft i statistiken över fordonsregistreringarna. Som vi nämnt flertal gånger tidigare, så är ledtiden för leverans och därmed registreringarna av nya fordon rätt lång, normalt ett par veckor till över tre månader och för eftertraktade modeller är det inte ovanligt med sex till nio månaders leveranstid. Därför finns det en kraftig fördröjning innan en konjunkturförändring syns i registreringssiffrorna. Men nu slår de som sagt igenom, registreringarna av nya personbilar i maj blev endast 15 881, en nedgång med 50,3 procent mot samma månad förra året då det registrerades 31 919 personbilar.

Även ackumulerat för året börjar det se dystert ut. Vi summerar januari till maj för 2020 till 100 938 registrerade personbilar, vilket under 2019 samlade 136 052 registreringar, d v s vi ser en nedgång med 25,8 procent sedan i fjol. I de ackumulerade siffrorna spökar fortfarande registreringar som gjordes sista kvartalet 2019 men som levererats 2020, men de utgör en allt mindre del. För dem som gjorde riktigt stora förregistreringar i relation till sina marknadsandelar, bl a Mazda och Subaru, måste man alltså beakta detta och inte se deras drastiska ras i registreringarna som verkliga siffror.

Dock är det dystra siffror, vi har tidigare kunna se den positiva bilden av att trots tappet så var de ackumulerade siffrorna låga men fortfarande bättre än exempelvis 2013 års volym, den positiva bilden rasar tyvärr nu.
Det enda positiva är väl att det var kring vecka 15 till 17 som försäljningen av nya bilar var som sämst och att det delvis återhämtat sig sedan dess. Så även om läget inte är bra, så hoppas vi på viss återhämtning framöver.
Tittar vi på andelen juridiska som köpare av respektive märke (med marknadsandel mindre än 1 procent) för de registrerade bilarna 2020 jämfört med 2019 så ser vi en tydlig förskjutning där Nissan, Ford och Audi är de som i nämnd ordning minskar sin andel juridiska köpare mest och där märkena som ökar mest är Subaru följt av ”övriga märken” (där bl a Tesla, Peugeot och Opel ingår). Dock ska det beaktas att leasingföretag inte godkänner uttag av förregistrerade bilar, så om ett märke har många förregistrerade bilar, säljs dessa ofta med rabatterat pris till privatkunder medan tjänstebilsförarna är hänvisade till nya bilar, detta kan då påverka statistiken.

Lätta lastbilar (< 3,5 ton)
För lätta lastbilar har det gått tungt sedan starten av året och under maj månad registrerades bara 2 103 fordon mot 4 135 samma period förra året, en försämring med 51,3 procent.
Detta är dock inte en bild som skiljer sig från hur det sett ut tidigare under året, det har gått trögt under de fem månader som gått och ackumulerat har det bara registrerats 10 239 lätta lastbilar. Det är 44,4 procent färre än samma period föregående år. Här har nog den stora förändringen av skatten genom bonus malus fått en alltför stor påverkan.

Tunga lastbilar (> 16 ton)
För tunga lastbilar har maj månad utgjort en besvikelse då det bara registrerades 380 fordon mot 718 samma period förra året, en nedgång med 47,1 procent. För tunga lastbilar är ledtiden lång och de låga registreringssiffrorna är mer en reflektion av produktionskapacitet än en signal om köparnas intresse.
Under perioden januari till maj registrerades 2 177 fordon, vilket är 24,3 procent färre än under motsvarande period 2019. När det gäller tunga lastbilar så får vi verkligen hoppas att tillverkare, påbyggare och industri kommer upp i produktion då åkarna behöver sina fordon. Logistiken i Sverige har ju endast haft en begränsad påverkan av covid-19, så efterfrågan på fordonen finns.

MAJ 2020

Nyregistrerade personbilar totalt
Modelltoppen
Dieselbilsregistreringar
Miljöbilsregistreringar
Länsstatistiken, detaljerad
Länsstatistik, sammanställning
Privatimporterade bilar
Lastbilsregistreringar
Fordonsbeståndet
EU-statistik, personbilar
EU-statistik, kommersiella fordon
BIL Swedens nyregistreringsstatistik
BIL Swedens nyregistreringsstatistik, pb, fabrikat o modell

Var vänlig observera att filerna med begagnade bilarexporterade bilar och skrotade bilar numera ligger under “Begagnatmarknaden.

Filer öppna enbart för MRF-företag:

Orderingång personbilar & transportbilar

Äkta registreringar


Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus