Verkstäder utreds som besiktningsföretag i glesbygd

Som en del av en förstudie av konsekvenser, problem, efter att Bilprovningen beslutat att upphöra med sin mobila besiktningsverksamhet i glesbygd vid årsskiftet, har Transportstyrelsen inlett en dialog med MRF och SFVF om alternativa lösningar.

– Kontrollbesiktning är en viktig samhällsservice. Att låta verkstäder utföra kontrollbesiktningen är en av flera möjliga lösningar som Transportstyrelsen försöker belysa i sin förstudie, berättar MRFs Joachim Due-Boje som deltar i dialogen från MRF.

Han förklarar vidare att med de krav på kompetens och kvalitetsuppföljningar som finns på besiktningstekniker samt besiktningskapacitet, kan kanske inte en, i regel liten, glesbygdsverkstad utföra en förordningsmässig kontrollbesiktning. Men det är något som Transportstyrelsens förstudie ska komma fram till.

– Om det skulle bli aktuellt med att låta verkstäder svarar för kontrollbesiktning, likt som i några av våra grannländer, kan Swedac-ackreditering för att släcka 2:or vara ett första steg för den verkstad som kan tänkas att bli aktuell, tror Joachim.

Aktuella orter där Bilprovningens mobila besiktningsanläggning kan komma att ersättas med verkstäder eller andra alternativ som utförare är: Gäddede, Tärnaby, Karesuando, Kiruna, Särna, Funäsdalen och Överkalix.


Joachim Due-Boje, ansvarig servicemarknad MRF
Skicka ett mejl till Joachim

Dela via mail

Bilverkstad

Digitala juridikkurser under december

Kom med och delta på våra juridikutbildningar, online. Under december kör MRFs jurist David Norrbohm via...

Läs mer

Farligt avfall måste rapporteras

Från och med 1 november ska alla bil- och lackverkstäder som hanterar farligt avfall rapportera in...

Läs mer

Hot om stämning allt vanligare

Tonen mot bilverkstäder blir allt hårdare. Fler kunder skriver och klagar, är missnöjda eller söker efter...

Läs mer
Visa alla