Säkerhetsstandard för arbete med elbilar - MRF

Säkerhetsstandard för arbete med elbilar

– Allt är nytt för de flesta, det innebär att det tar tid. Elsäkerhetsstandarden är ett av de allra viktigaste projekten som vi arbetar med, förklarar MRFs Henrik Idermark som tillsammans med SFVFs Bo Ericsson och Bil Swedens Anders Karlsson utgör den branschgemensamma arbetsgruppen för elsäkerhetsstandarden.

I närtid kommer vi ha ett avtal på plats för att applicera Svensk Elstandard SS-EN 50110-1 som ett generellt styrande dokument för elsäkerhetsarbetet.
– Vi har även fått ta del av många tillverkares riktlinjer och som ett exempel har Volvo delat med sig av hela sin interna elstandard och vi är mycket tacksamma över det.

Han betonar att standarden avser arbetsmiljö och elsäkerhet generellt vid arbete med fordon med högvoltsystem.

– Ska man reparera en elbil så måste man ha mer specifik kompetens som ges genom respektive generalagent, tillverkare eller motsvarande, säger han.

Arbetsgruppen har konstaterat att en särskilt utsatt grupp är de som arbetar med riskbedömning av skadade fordon, inte minst på en skadeverkstad som arbetar multibrand.

– Det är viktigt med karantänstid innan arbetet kan påbörjas, oavsett märke. Men området är komplicerat, säger Henrik.

I dagsläget är det svårt satt säga när branschstandarden är klar, men arbetet är prioriterat från samtliga parters sida.


För mer information kontakta:

Henrik Idermark
Tel 08-701 63 29
Skicka ett mejl till Henrik