Begagnatmarknaden - maj 2020 - MRF

Begagnatmarknaden – maj 2020

Begagnathandeln våren till och med maj 2020

Precis som inom nybilhandeln så är det stora svängningar mellan märken även på begagnat. Det är också stora svängningar inom enstaka märken, där ex Peugeot är det märke där begagnathandeln ökat mest +14,8% hittills i år men det är den privata handeln som ökar medan handeln med begagnade Peugeot minskar både inom nybils- och begagnat-handlarna.

Det märke där den etablerade handeln tar mest procentuellt från begagnathandeln är Mazda, som ökar begagnathandeln totalt sett med 1,9% hittills i år men där privathandeln nästan tappar 20% i antalet sålda bilar mot föregående år samma period samtidigt som nybilshandlarna ökar sin volym med 15%.

Läs också Klaus Silfvenius kommentarer “Upp och ner i bilhandeln” här >>>

Tabellförklaring:
Nybilshandel: Är begagnathandel via de bilhandelsföretag som också säljer nya bilar.
Övrig bilhandel: Handel via bilhandlare som inte har nybilsförsäljning, d v s begagnathandlare.
Ej via bilhandel: All handel som sker mellan två företag, företag och privatperson eller mellan privatpersoner där ingen part är bilhandlare.

 

Öppna filer:

Exporterade personbilar

Skrotade personbilar

Enbart för MRF-medlemmar (komplett fil inkl län):


Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus