Nyreg juni 2020 - MRF

Nyreg juni 2020

Corona fortsätter att pressa bilhandeln

Personbilar
Efter en mycket tuff maj ser vi en viss återhämtning i nybilshandeln av personbilar. Dock är vi långt ifrån marknaden vi hade förra året. Registreringarna i juni blev 24 747 vilket är en minskning med 22,3% mot föregående år då det registrerades 31 830 personbilar. Ackumulerat för året har det registrerats 125 685 bilar mot 167 882 under samma period förra året, d v s en nedgång med 25,1%. Vi ser fortsatt stora omkastningar mellan olika märken. Under juni utmärker sig Volkswagen och Volvo bland de märkena genom att överträffa sina siffror från juni föregående år, bland de mellanstora märkena ser vi att Citroën och Porsche gör det samma. Ackumulerat för jan-juni är det endast Hyundai bland de stora och Porsche bland de mellanstora som överträffar föregående års registreringar.

Laddbara bilar startade starkt i år men har haft en dalande andel av försäljningen, i juni ser vi dock ett trendbrott och andelen ökar nu igen till 25,9% vilket medför att prognosen för året på 30% är möjlig att nå då flertalet tillverkare nu utökar alternativen av laddbara bilar. Jämfört med juni föregående år är det en dubblering och trots detta är det inte efterfrågan som begränsar andelen utan tillgången. Hittills i år är det främst laddhybriderna (RHEV) som ökar sin andel av marknaden från 6,5% jan-jun 2019 till 18,6% samma period i år. För elbilar (BEV) är siffrorna 5,05 resp 7,3% för samma period.

Lätta lastbilar (<3,5 ton)
För lätta lastbilar fortsätter det att gå tungt. Året startade med låga siffror p g a en stark förregistrering i slutet av 2019 men året har fortsatt dåligt och som sedan förvärrats av Corona. I juni registrerades 2240 lätta lastbilar vilket ska jämföras med 4530 samma period förra året, en nedgång med 50,6%. Det är andra månaden som vi ligger kring en halverad leveransvolym och ackumulerat för halvåret har vi bara registrerat 12 479 lätta lastbilar, en reduktion med 45,6% mot föregående år. I stort sett alla märken går dåligt, undantaget är Opel som efter mycket hög registreringsvolym i juni nästintill når föregående år. Registreringarna i juni är för Opel nästan 50% av vad som hittills registrerats i år.

Tunga lastbilar (>16 ton)
Registreringarna för tunga lastbilar i juni blev en verklig besvikelse, nedgång i maj med 47,1% följs av en svag juni-månad där nedgången är hela 68,5%. Antalet registreringar stannade på 368 mot föregående års volym på 1169. Dock ska vi beakta att juni förra året var en stark leveransmånad.
Vi ser dock att det är ett väldigt svagt år då de ackumulerade siffrorna för första halvåret landar på
2 545 mot 4045 samma period förra året, dvs en nedgång på 37,1%.
Dock beror den låga registreringen till stor del på leveransproblem då tillverkarna stängt pga Corona och även om produktionen kommit igång så är det i låg omfattning.

JUNI 2020 

Nyregistrerade personbilar
Modelltoppen
Dieselbilsregistreringar
Miljöbilsregistreringar
Länsstatistik, detaljerad
Länsstatistik, sammanställning
Privatimporterade bilar
Lastbilsregistreringar
Fordonsbeståndet
EU-statistik, personbilar
EU-statistik, kommersiella fordon
BIL Swedens nyregistreringsstatistik
BIL Swedens nyregistreringsstatistik, pb, fabrikat o modell

Observera att filerna med begagnade bilarexporterade bilar och skrotade bilar numera ligger under “Begagnatmarknaden”och ligger en månad efter.

Filer öppna enbart för MRF-företag:

Orderingång personbilar & transportbilar

Äkta registreringar (försenade p g a semestrar)


Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus