Nyreg juli 2020 - MRF

Nyreg juli 2020

Personbilar
Vi står mitt i sommaren i vad som nog får anses vara 2000-talets mest onormala år. Under de rådande omständigheterna måste vi granska vår verksamhet och då får vi ändå vara rätt nöjda med situationen, även om den givetvis inte kan likställas med ett normalt år.

Antalet registrerade personbilar i juli 2020 blev 22 718, vilket är minus 4,0 procent mot samma månad föregående år. Ackumulerat för året har 148 403 bilar registrerats, vilket är minus 22,5 procent sämre än för samma period 2019.

Under första halvåret 2020 hade vi registrerat 25,1 procent färre bilar än 2019, så juli kan ses som ett första steg mot en normalisering av marknaden om vi jämför med snittet under första halvåret.

Under Corona verkar det ju tidigare som om begagnathandeln av nyare begagnade bilar har tagit volym från nybilssidan, så det blir spännande när begagnat-siffrorna kommer, om denna nybilsregistrering har tagit tillbaka volym eller om det är en inkrementell volymökning.

Andelen laddbara bilar som registrerades i juli var 29,5 procent, varav laddhybriderna (PHEV) utgjorde 23,8 procentenheter och elbilarna (BEV) 5,7 procentenheter, vilket givetvis är en kraftig uppgång från föregående år då antalet laddbilar var 10,0 procent av registreringarna för motsvarande period. Nu är tillgången på laddbara bilar betydligt bättre så det bör jämföras med andelen i juni i år, vilket var 25,9 procent, varav laddhybriderna (PHEV) stod för 18,6 procent och elbilarna (BEV) för 7,3 procent.

För årets första sju månader har det registrerats 10 512 elbilar (BEV), vilket motsvarar 7,1 procent av de registrerade personbilarna, och 28 755 laddhybrider (PHEV), vilket är 19,4 procent av de registrerade personbilarna.

Lätta lastbilar (<3,5 ton)
För transportbilar fortsätter året tungt. Antalet registrerade lätta lastbilar stannade på 1 636, vilket är minus 32,4 procent sämre än samma månad 2019. Den förbättring vi ser av marknaden för nya personbilar avspeglas inte alls bland lätta lastbilar.

Sammantaget för årets första sju månader har endast 14 115 lätta lastbilar registrerats, vilket är en reduktion med 44,4 procent, vilket inte kan ses som annat är katastrofsiffror för branschen.

Den stora frågan är om och när detta släpper, då det måste byggas upp ett rejält underliggande behov av att byta ut lätta lastbilar ute bland kunderna. Viss information tyder på att kunderna bara förlänger sina finansieringar och fortsätter köra sina bilar, vilket borde innebära att det blir ett underskott på begagnade bilar då dessa inte kommer ut på marknaden.

Tunga lastbilar (>16 ton)
På den tunga sidan fortsätter det med tunga steg, tillverkarna kan fortfarande inte tillgodose behoven ute på marknaden även om juli-siffrorna kan te sig som ljusa. Dock är juli-siffrorna för tunga sidan en väldigt liten andel av årsvolymen. Under 2019 utgjorde de knappt 3 procent av årsvolymen, så det är svårt att dra några slutsatser av dessa.

För påbyggarna är det jobbigt ekonomiskt då de fortfarande ligger med backlogg, eftersom de inte får chassierna från fordonstillverkarna i den takt som planerats och åkarna står i vissa fall utan fordon då de sålt sina gamla bilar när de planerat att få sina nya. Antalet registrerade tunga lastbilar i juli blev 246, vilket är 33,0 procent mer än samma månad föregående år. Men beakta att det under föregående år registrerades extremt mycket i juni, vilket gav en negativ konsekvens i juli, d v s juli-siffrorna för 2019 är inte relevanta. För 2018 var juli-siffran 345, jämfört med den så är årets siffra minus 29 procent.

Summerat för året har vi har vi endast registrerat 2 791 tunga lastbilar, vilket är minus 34,0 procent sämre än så här långt förra året, men då ska vi komma ihåg att föregående år var ett “all time high”-år för tunga lastbilar.

JULI 2020

Nyregistrerade personbilar
Modelltoppen
Dieselbilsregistreringar
Miljöbilsregistreringar
Länsstatistik, detaljerad
Länsstatistik, sammanställning
Privatimporterade bilar
Lastbilsregistreringar
Fordonsbeståndet
EU-statistik, personbilar
EU-statistik, kommersiella fordon
BIL Swedens nyregistreringsstatistik
BIL Swedens nyregistreringsstatistik, pb, fabrikat o modell

Observera att filerna med begagnade bilarexporterade bilar och skrotade bilar numera ligger under “Begagnatmarknaden”och ligger en månad efter.


Filer öppna enbart för MRF-företag:

Orderingång personbilar & transportbilar
Äkta registreringar:


Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus