Begagnatmarknaden - juli 2020 - MRF

Begagnatmarknaden – juli 2020

Begagnathandeln fortsatte starkt under sommaren och hittills i år har det registrerats 346 252 ägarbyten av begagnade bilar (rensat på koncernflytt m m) mot 328 526 bilar under samma period 2019, vilket är en ökning med 5,4 procent. För juli isolerat är uppgången än mer markant, i år har 60 522 bilar bytt ägare mot 50 169 samma månad förra året, en uppgång med 20,6 procent.

Hela uppgången kan kopplas till bilhandeln, privatmarknaden ökade med 14,2 procent i juli men har hittills i år backat med 0,1 procent, d v s den ligger still. Det är en trend som fortsätter sedan förra året, att privatförsäljningen tappar. I år kan den givetvis ha spätts på av pandemin, då det kan upplevas tryggare att gå runt och titta på bilar i en rymlig bilhall än att åka till privatpersoner och i deras sällskap granska ett köpeobjekt.

Begagnathandlarna går bäst i år, +10,2 procent men det ska ses i perspektivet att de tappade ganska mycket förra året mot de handlare som också har nybilar, vilka också går starkt framåt, +7,0 procent i år, vilket vi får anse vara viktigt då de tappat kraftigt på nybilsförsäljningen med några få undantag.

Vissa märken har stora svängningar i begagnathandeln. Största nedgången för enskilt märke står Opel för, -12,2 procent, vilket inte är förvånande då de sett nybilsförsäljningen rasa de senaste åren. Mer förvånande är kanske Hondas utveckling, -11,9 procent.

Största omkastning mellan kanalerna ser vi hos Peugeot där begagnathandeln gått upp mest av alla märken, +21,3 procent, men där hela uppgången finns inom privathandeln, +67,8 procent, medan handeln inom nybilshandlarna minskat med 4,9 procent och begagnathandlarna minskat försäljningen med 3,2 procent.

Största märke inom begagnathandeln i faktiska tal är sedan överskådlig tid Volvo, följd av Volkswagen, Toyota och Kia. Därefter kommer de tre tyska premiummärkena BMW, Audi och Mercedes-Benz, vilket givetvis till stor del är en spegling av de senaste årens nybilsförsäljning.

Tabellförklaring:
Nybilshandel: Är begagnathandel via de bilhandelsföretag som också säljer nya bilar.
Övrig bilhandel: Handel via bilhandlare som inte har nybilsförsäljning, d v s begagnathandlare.
Ej via bilhandel: All handel som sker mellan två företag, företag och privatperson eller mellan privatpersoner där ingen part är bilhandlare.

 

 

Öppna filer:

Exporterade personbilar

Skrotade personbilar

Enbart för MRF-medlemmar (komplett fil inkl län):

 

Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus