Nytt fordon kräver CoC-dokument

Från och med 1 september 2020 upphör EU-direktivet 2007/46/EG, istället gäller en EU-förordning 2018/858 som blir direkt tillämplig i Sverige . Den anger att till ett nytt fordon som registreras i EU ska ha ett s k CoC-dokument (Certificate of Conformity) som ska medfölja fordonet vid leverans (gäller fordon med helbilsgodkännande).

Tidigare kunde detta hanteras som ett elektroniskt dokument men från den 1 september 2020 ska direktivet följas utan avvikelse, vilket medför att det ska vara ett utskrivet CoC-dokument.

Enligt förordningen är det tillverkarna som ansvarar för detta, de har i de flesta fall delegerat detta till resp. importör som ska säkerställa att det medföljer fordonet. Resp. importör har sedan olika lösningar för att lösa detta men för er som MRF-medlemmar medför detta extra arbete att säkra att detta sker på det sätt som er importör föreskrivit. CoC-dokumentet är en värdehandling, vilket ni bör informera köparna om vid leverans, det bör alltså ej förvaras i bilen efter leverans.

Läs mer här

Nu EU-förordningen 2018/858 hittar du här

Dela via mail

Bilhandel

AECDR nyheter från Bryssel 19/2020

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Missa inte årets digitala begagnatkonferens

Välkommen att boka dig på årets begagnatkonferens 19-20 november. I år kör vi ett digitalt under...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 18/2020

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer
Visa alla