Nytt fordon kräver CoC-dokument - MRF

Nytt fordon kräver CoC-dokument

Tidigare kunde detta hanteras som ett elektroniskt dokument men från den 1 september 2020 ska direktivet följas utan avvikelse, vilket medför att det ska vara ett utskrivet CoC-dokument.

Enligt förordningen är det tillverkarna som ansvarar för detta, de har i de flesta fall delegerat detta till resp. importör som ska säkerställa att det medföljer fordonet. Resp. importör har sedan olika lösningar för att lösa detta men för er som MRF-medlemmar medför detta extra arbete att säkra att detta sker på det sätt som er importör föreskrivit. CoC-dokumentet är en värdehandling, vilket ni bör informera köparna om vid leverans, det bör alltså ej förvaras i bilen efter leverans.

Läs mer här

Nu EU-förordningen 2018/858 hittar du här