Bonusbeloppet höjs - MRF

Bonusbeloppet höjs

De kraftiga höjningarna av malusbeloppen är däremot omotiverade och slår hårt mot fordon som är nödvändiga och rimliga att använda för vissa familjer och företag. Familjer med flera barn och fordon som används av hantverkare och distributionsföretag får mycket stora skattehöjningar. Exempelvis kan en lätt transportbil som innan bonus-malus-systemets införande (1/7 2018) kostade ca 250 kr/mån i skatt kan efter den här höjningen få betala 2 000 kr/mån under de första tre åren. Vårt förslag är att man (som de flesta andra länder i Europa), har helt andra skatteregler för lätta transportbilar, där man tar hänsyn till vilket transportarbete som utförs.

Eftersom priset för att släppa ut koldioxid för en svensk bilist redan är ett av världen högsta – mycket högre än i andra länder och i andra sektorer i Sverige – blir miljöeffekterna små men kostnaderna som drabbar hushåll och företag höga.

Samtidigt skärps reduktionsplikten för inblandning av biodrivmedel vilket också kan bli mycket dyrt -ingen vet idag hur dyrt. Sverige förbrukade förra året 30% av världens HVO och ska nu öka förbrukningen – samtidigt som andra länder och sektorer också ökar sin efterfrågan. Så satsningar på inhemska biodrivmedel är positivt.

Vägtrafiken står för ca 80% av allt personresande i Sverige. På många platser utanför Stockholm för nära 100%. Ska Sverige lansera internationell avvikande åtgärder med potentiellt mycket höga kostnader bör det föregås av ordentliga konsekvensanalyser av fördelningspolitiska och regionalpolitiska effekter samt vilka miljöeffekter som kan uppnås. Så är inte fallet för de presenterade förslagen.

De satsningar som föreslås på bl a tåg och cykel gynnar främst storstäder, medan de negativa effekterna av regeringens förslag främst drabbar boende utanför storstäderna. För att påskynda den gröna omställningen, gäller nu att regeringen tar ett samlat grepp kring elektrifieringen, laddinfrastruktur och elvägar, något som långsiktigt skulle gynna hela landet. Vill man ha snabba effekter i en grön omställning förordar vi en tillfällig skrotningspremie avslutar Tommy Letzén.

Länk till regeringens pressmeddelande här