Begagnatmarknaden - augusti 2020 - MRF

Begagnatmarknaden – augusti 2020

Begagnathandeln fortsatte hålla sitt momentum under augusti och totalt registrerades 49 610 ägarbyten, vilket är 3,5% bättre än samma period förra året. Det är i linje med hur det gått den senaste tiden och medför att vi nu har 396 119 registrerade ägarbyten i begagnathandeln ackumulerat för året, vilket är en uppgång med drygt 5,2% mot 2019.

I augusti är det den rena begagnathandeln som går starkast, +6,5%, som har volym att återta som de förlorade under 2019. Även handeln hos nybilshandlarna fortsätter dock att öka, +5,3%, och det är alltså det vi kallar privathandeln som minskar, något som varit en generell trend de senaste åren.

Det märke där störst andel av årets begagnathandel har skett inom företag som också bedriver nybilshandel är Toyota (79%), följd av Mazda (77%) och Honda (75%), medan de märken som begagnathandeln hanterar störst andel av är Porsche (30%), därefter BMW (25%) och Mercedes-Benz (23%).

Det märke där privathandeln är starkast är Peugeot (49%), följd av Citroën (38%) och Mitsubishi (37%).

Det märkliga när man granskar utvecklingen i detalj, exempelvis för Peugeot, är att nybilshandlarna har ökat sin begagnathandel, om än i små tal, med 82 bilar (+1,9%), medan begagnathandeln har minskat sin handel med 308 bilar (-11,7%), men privathandeln har ökat med 2 636 bilar (+69,2%). Det betyder att det skett en kraftigt ökad handel med begagnade Peugeot, vilket vi nämnde i föregående månads kommentar.

Tabellförklaring:
Nybilshandel: Är begagnathandel via de bilhandelsföretag som också säljer nya bilar.
Övrig bilhandel: Handel via bilhandlare som inte har nybilsförsäljning, d v s begagnathandlare.
Ej via bilhandel: All handel som sker mellan två företag, företag och privatperson eller mellan privatpersoner där ingen part är bilhandlare.

Öppna filer:

Exporterade personbilar

Skrotade personbilar

Enbart för MRF-medlemmar (komplett fil inkl län):

 

Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus