MRF samarbetar inom EU - MRF

MRF samarbetar inom EU

AECDR – Alliance of European Car Dealers and Repairers, är en europeisk samarbetsorganisation där nationella organisationer, däribland MRF, inom bilhandel och verkstad är representerade. AECDR grundades 2019 och har sina medlemmar i 12 europeiska länder. AECDR är vår kontaktväg gentemot EU-parlamentet och kommissionen. Här nedan kan du följa det som är på gång.

Träff med AECDR i Bryssel

Den 6 december deltog MRFs Anders Östberg på AECDRs medlemsmöte i Bryssel med deltagare från ett stort antal olika länder. På agendan stod bland annat hur vi ska tillsammans lyfta AECDR och våra gemensamma frågor inför valet till Europaparlamentet nästa år, den brist på rätt utbildad personal som finns över hela Europa, tankar inför införandet av Data Act samt de nya affärsmodellernas påverkan på våra medlemsföretag inom bilhandel. 

Gruppundantaget för motorfordon förlängs

EU-kommissionen förlänger gruppundantagsförordningen för motorfordon med fem år. Det betyder att den kommer att gälla till och med 31 maj 2028.

Pressrealese från AECDR – MRFs vd uttalar sig

Alliansen för europeiska bilhandlare och bilreparationer (AECDR) välkomnar europeiska kommissionens initiativ till sektorsspecifik lagstiftning om tillgång till data, funktioner och resurser som genereras av fordon. MRFs vd Tommy Letzén uttalar sig. Läs pressreleasen här.

Nytt om gruppundantagen

Den 25 oktober hade AECDR (MRF:s paraplyorganisation i Bryssel) ett möte med representanter för VBER- och MVBER-teamet på GD COMP (Kommissionens Generaldirektoratet för konkurrensfrågor som arbetar med det nya gruppundantaget och motorgruppundantaget).

Branschen gör klart för SERMI

I juni 2023 är SERMI en realitet inom EU och därmed öppnas en möjlighet för certifierade verkstäder med behöriga tekniker att tillgå bilens mest väsentliga tekniska information. Det vill säga information rörande bland annat stöldskydd, säkerhetssystem och motorstyrning, även om verkstaden och den enskilde teknikern inte är auktoriserade för märket.

EU-kommissionen vill utreda tillgång till fordonsdata

EU-kommissionen har presenterat en första utvärdering av den konkurrensreglering, ett vertikalt och sektorsvist gruppundantag, som finns inom motorbranschen avseende märkesåterförsäljning, servicemarknadstjänster och reservdelar.

Dom om oskäliga avtalsvillkor i ÅF-avtal

Viktigt österrikiskt avgörande till återförsäljarens fördel gällande affärsvillkor i återförsäljar- och serviceavtal.

AECDR förordar konkurrensreglering i EU-svar

Så kan man sammanfatta Antje Woltermanns, ordförande för lobbyorganisationen AECDRs och därmed även MRFs senaste inlaga, enkätsvar, till EU-kommissionens utvärderingsgrupp…

Vem ska äga bilens digitala innehåll?

Nyligen deltog den europeiska lobbyorganisationen för bilhandel och verkstad, AECDR, i ett öppet dialogmöte som en del av den pågående…

AECDR tar position i gruppundantagsfrågan

Alliance of European Car Dealers and Repairs, AECDR, är för en fortsatt konkurrensreglering med ett vertikalt, sektorsvis, gruppundantag med styrande…

Förarbetena för bilhandelns gruppundantag klara

Som bäst pågår förarbetet med att ta fram underlag för EU-parlamentarikernas votering någon gång under 2021 eller senast i början…

MRF uppvaktade statsministern inför EU-toppmöte

Som en del av sektorn deltar MRF tillsammans med Bil Sweden och Fordonskomponentgruppen i det nationella lobbyarbetet kring dels europeiska…

Europeisk fordonsindustri närmar sig uppstart

Nu kommer signaler både från fordonstillverkare och leverantörer om en snar uppstart, ramp up – exit corona, för europeisk fordonsindustri….

214 bilhandlare svarade på EU-enkäten

AECDR som representerar MRFs intressen på EU-nivå vill påverka så att vissa ändringar av förordningen kommer till branschens fördel. Därför…

MRF väljer lobbypart i EU

MRF har under en tid varit medlem i båda organisationerna CECRA och AECDR men väljer nu, tillsammans med våra systerorganisationer…

MRF möter EU-kommissionen om gruppundantaget

2022 kommer en ny konkurrensreglering för bilhandel och året därpå, 2023, en ny reglering för eftermarknaden. För MRF och andra…

Gruppundantagen inom EU förändras

MRF har varit med i de första stegen av processen genom att via våra olika lobbyorgan i Bryssel lämnat in…

EU-kommissionen utvärderar gruppundantaget

MRF har genom de både lobbyorganisationerna CECRA respektive ZDK/Alliance of European Car Dealers and Repairs lämnat sina synpunkter till de…