Nyregistreringen av personbilarna är äntligen igång - MRF

Nyregistreringen av personbilarna är äntligen igång

September 2020

Personbilar
Då var september slut och vi har avverkat tre fjärdedelar av ett mycket annorlunda år. Försäljningen av nya bilar rullar äntligen på i något som kan anses vara ett normalläge, medan vi i de ackumulerade siffrorna får släpa med oss de förlorade månaderna i främst kvartal två och inledningen av kvartal tre.

I september kan vi summera registreringarna till 28 719 personbilar, vilket är 1 961 fler än under samma månad 2019. Förbättringen, som når upp till 7,3 procent, kan förklaras till del av att biltillverkarna nu kommit igång med leveranser av lagda order.

Uppgången visar att den starka begagnatförsäljningen ändå kanske inte har en påverkande effekt på nybilsregistreringarna.

Ackumulerat för året har vi 202 644 registrerade nya bilar, vilket är 45 130 färre än under samma period 2019, en nedgång med 18,2 procent som huvudsakligen kan härledas till effekterna av covid-19 (coronavirus).

Andelen laddbara bilar landar på den historiskt högsta nivån om hela 34,4 procent i september. Hittills i år har det registrerats 56 554 laddbara bilar så med septembers siffror tillagda ser prognosen om 30 procent laddbara bilar under 2020 ut att kunna nås. Det vi bör ha i åtanke och beakta är hur de föreslagna regeringsbudgeten kommer att påverka årets tre sista månader av registreringar när mycket osäkerhet kopplas till bl a Bonus Malus, förmånsvärden och nedsättning för laddhybrider.

Lätta lastbilar

För lätta lastbilar ser det fortsatt relativt mörkt ut och prognosen justeras ned från 38 000 till 33 000 registrerade bilar. Trots att försäljningen lämnat katastrofstadiet stannar antalet registrerade lätta lastbilar under september på 3 596, vilket är 2,2 procent sämre än samma månad 2019.

Under hela året har vi endast registrerats 20 592 lätta lastbilar, vilket är 41 procent sämre än förra året, alltså inte riktigt en halvering men närapå. Med nya Bonus Malus systemet kommer det att kunna påverka nyförsäljningen då det för närvarande är få möjliga alternativ tillgängliga för marknaden.

Tunga Lastbilar (>16 ton)

Förra månadens vändning av trenden gällande registreringarna av tunga lastbilar följs upp av ytterligare en månad med stigande registreringar. I september kan vi konstatera en registreringssiffra om 452 tunga lastbilar, vilket är en liten ökning med 0,7 procent mot samma månad föregående år.

Totalt under året har registreringarna sjunkit med 28,2 procent jämfört med föregående år och vi har fått ihop 3 568 registrerade tunga lastbilar. Tappet kan till stor del tillskrivas tillverkarnas långa nedstängning av produktionen. Om nu tillverkarna lyckas hålla ångan uppe resten av året, och att påbyggarled hinner med, så kan vi nog se fram emot att snygga till de siffrorna lite.

SEPTEMBER 2020

Nyregistrerade personbilar
Modelltoppen
Dieselbilsregistreringar
Miljöbilsregistreringar
Länsstatistik, detaljerad
Länsstatistik, sammanställning
Privatimporterade bilar
Lastbilsregistreringar
Fordonsbeståndet
EU-statistik, personbilar
EU-statistik, kommersiella fordon
BIL Swedens nyregistreringsstatistik
BIL Swedens nyregistreringsstatistik, pb, fabrikat o modell

Observera att filerna med begagnade bilar, exporterade bilar och skrotade bilar numera ligger under “Begagnatmarknaden“.


Filer öppna enbart för MRF-företag:

Orderingång personbilar & transportbilar
Äkta registreringar


Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus